Pagre-record ng mga aktibidad
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagre-record ng mga aktibidad

Pagre-record ng mga aktibidad

Gamitin ang mga sport mode (tingnan ang Mga sport mode) upang i-record ang mga aktibidad at tingnan ang iba't ibang impormasyon habang nasa isang outing ka.

Bilang default, Suunto Traverse ay may isang sport mode, ang Hiking. Simulan ang isang pagre-record sa pamamagitan ng pagpindot sa START at pagkatapos ay pindutin ang NEXT upang i-enter ang RECORD (MAG-RECORD).

Hangga't iisa lang ang sport mode sa relo, magsisimula agad ang pagre-record. Kung magdaragdag ka ng ibang mga sport mode, kailangan mong piliin ang sport mode na gusto mong gamitin at pagkatapos ay pindutin ang NEXT upang simulan ang pagre-record.

TIP:

Maaari mo ring mabilisang simulan ang pagre-record sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa START.