Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Gabay sa User - 2.1

Pagpe-pair ng heart rate sensor

Maaaring mag-iba-iba ang pamamaraan ng pagpe-pair depende sa uri ng heart rate (HR) sensor. Mangyaring sumangguni sa gabay ng gumagamit para sa device na iyong pine-pair sa iyong Suunto Traverse bago magpatuloy.

Upang i-pair ang heart rate sensor:

  1. I-activate ang heart rate sensor
  2. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  3. Mag-scroll sa CONNECTIVITY (CONNECTIVITY) gamit ang LIGHT at piliin gamit ang NEXT.
  4. Pindutin muli ang NEXT upang makapasok sa Pair (I-pair).
  5. Mag-scroll sa HR belt (HR belt) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
  6. Hawakan ang Suunto Traverse nang malapit sa device na pine-pair mo at hintayin ang Suunto Traverse na mag-abiso na matagumpay ang pagpe-pair.

Table of Content