Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Uživatelská příručka

Vlastnosti

Záznam cvičení

Kromě nepřetržitého monitorování aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).
 2. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
 3. Klepněte na ikonu cvičení nebo stiskněte prostřední tlačítko.

  Exercise icon Spartan

 4. Tažením nahoru nebo dolů procházejte sportovní režimy a zvolte ten, který chcete použít. Režimy lze procházet také pomocí horního a spodního tlačítka. Příslušný režim poté zvolte prostředním tlačítkem.

 5. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení). Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Ikona srdce (tepová frekvence) při vyhledávání bliká šedě a po nalezení signálu se změní na barevné srdce připojené k pásu, pokud používáte snímač tepové frekvence, nebo na barevné srdce bez pásu, pokud používáte optický snímač tepové frekvence. Je zde také odhad stavu baterie, který vám řekne, kolik hodin můžete cvičit, než se baterie vybije.

  Používáte-li snímač tepové frekvence, ale ikona se pouze změní na zelené srdce (což znamená, že je aktivní optický snímač TF), zkontrolujte, zda se podařilo provést párování se snímačem tepové frekvence (viz Párování zařízení POD a snímačů), a znovu proveďte výběr sportovního režimu.

  Můžete vyčkat, než se jednotlivé ikony zbarví zeleně, nebo kdykoli zahájit záznam stisknutím prostředního tlačítka.

  Running mode start S9 Peak

  Po zahájení záznamu bude vybraný způsob měření tepové frekvence uzamčen a nebude možné ho během probíhajícího cvičení změnit.

 6. V průběhu záznamu je možné pomocí prostředního tlačítka nebo dotykové obrazovky, pokud je během aktivity povolena, přepínat mezi displeji.

 7. Pro přerušení záznamu stiskněte horní tlačítko. Spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Recording paused Spartan

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

TIP:

Když během záznamu klepnete na obrazovku, zobrazí se aktuální čas a úroveň nabití baterie.

V multisportovním režimu můžete stisknutím a podržením horního tlačítka mezi sporty přepínat.

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit. (Viz Pocit) Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet dotykem obrazovky nebo pomocí tlačítek.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Úplně dole pod souhrnem klepněte na tlačítko pro vymazání. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Log delete

Sportovní režimy

Hodinky jsou dodávány s nahranými předdefinovanými sportovními režimy. Režimy jsou navrženy pro specifické aktivity a účely, od venkovní procházky po závod v triatlonu.

Když zaznamenáte cvičení (viz Záznam cvičení), můžete tažením prstu nahoru a dolů zobrazit zkrácený seznam sportovních režimů. Klepnete-li na ikonu na konci zkráceného seznamu, zobrazí se úplný seznam všech sportovních režimů.

Other icon

Každý sportovní režim má jedinečnou sadu obrazovek, které zobrazují různá data v závislosti na vybraném sportovním režimu. Údaje zobrazené na displeji hodinek můžete upravovat a přizpůsobovat během cvičení pomocí aplikace Suunto.

Zjistěte, jak si přizpůsobit sportovní režimy v aplikaci Suunto (Android) nebo aplikaci Suunto (iOS).

Používání cílů při cvičení

Na hodinkách Suunto 9 můžete pro cvičení nastavit různé cíle.

Pokud vybraný sportovní režim umožňuje nastavovat různé cíle, můžete tak učinit, než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka.

Sportmode Targets Spartan

Cvičení s obecným cílem:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Klepněte na možnost Cíl nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Vyberte Trvání nebo Vzdálenost.
 4. Vyberte si cíl.
 5. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte tažením prstu doprava.

Když máte aktivované obecné cíle, na všech datových displejích se bude zobrazovat indikátor postupu k cíli.

ZoneDisplay Progress Spartan

Hodinky vám také oznámí, když dosáhnete 50 % cílové hodnoty a když vybraný cíl splníte.

Cvičení s nastavením cílové intenzity:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Zapněte možnost Zóny intenzity.
 3. Vyberte Zóny TF, Zóny tempa nebo Zóny výkonu.
  (Možnosti závisí na vybraném sportovním režimu a na tom, zda máte s hodinkami spárovaný Power POD).
 4. Vyberte si cílovou zónu.
 5. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte tažením prstu doprava.

Navigování v průběhu cvičení

Během záznamu cvičení se můžete nechat navigovat po trase nebo k místu zájmu.

Možnosti navigace budou přístupné pouze tehdy, když má používaný sportovní režim aktivní GPS. Je-li přesnost GPS ve sportovním režimu nastavená jako OK nebo Dobrá, změní se nastavení při výběru trasy nebo místa zájmu na Nejlepší.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu nebo místo zájmu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá GPS, následně tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka otevřete možnosti. Můžete také nejprve zahájit záznam cvičení a poté otevřít možnosti sportovního režimu přidržením prostředního tlačítka.
 3. Přejděte na položku Navigace a klepněte na nastavení nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Tažením prstu nahoru/dolů nebo stiskem horního/spodního tlačítka vyberte požadovanou možnost navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Vyberte trasu nebo místo zájmu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko. Pro zahájení navigace poté stiskněte horní tlačítko.

Pokud jste ještě nezahájili záznam cvičení, dostanete se posledním krokem zpět do možností sportovního režimu. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a spusťte záznam jako obvykle.

Během cvičení můžete tažením prstu doprava nebo stiskem prostředního tlačítka přejít na navigační displej, kde lze zobrazit zvolenou trasu nebo místo zájmu. Další informace o navigačním displeji: viz Postup navigování k místu zájmu a Trasy.

Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka můžete na tomto displeji otevřít možnosti navigace. V možnostech navigace můžete například vybrat jinou trasu, jiné místo zájmu, zjistit souřadnice aktuální polohy, případně ukončit navigování výběrem možnosti Traťová stopa.

Drž se trasy

Ve městě je přesné určení polohy pomocí GPS obtížnější. Pokud si vyberete jednu z předdefinovaných tras a budete se jí řídit, hodinky budou GPS používat pouze k určení polohy na předdefinované trase, nikoli k vytváření nové. Zaznamenaná trasa bude totožná s trasou použitou pro běh.

Snap To Route

Postup použití funkce Drž se trasy v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá GPS, následně tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka otevřete možnosti.
 3. Přesuňte se a klepněte na Navigace nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte možnost Drž se trasy a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Vyberte trasu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko.
 6. Stiskněte horní tlačítko nebo klepněte na Navigovat.

Začněte cvičení jako obvykle a postupujte po zvolené trase.

Řízení výdrže baterie

Hodinky Suunto 9 jsou opatřeny systémem řízení výdrže baterie, který využívá inteligentní bateriovou technologii k zajištění, aby se vám v hodinkách nevybila baterie v okamžiku, kdy se to nejméně hodí.

Než začnete zaznamenávat cvičení (viz Záznam cvičení), zobrazí se vám odhad, jak dlouho vám ještě baterie v současném režimu vydrží.

Battery Exercise S9

Systém hodinek obsahuje čtyři přednastavené režimy baterie: Výkon (výchozí), Vytrvalost, Extrémní a Túra. Změnou těchto režimů se mění výdrž baterie, ale současně s tím i výkon hodinek.

POZNÁMKA:

Ve výchozím nastavení se v režimu Extrémní a Túra zcela deaktivuje sledování TF (ze zápěstí i z hrudního pásu). Chcete-li povolit sledování TF (v režimu Extrémní a Túra), přejděte na Možnosti pod indikátorem spuštění.

Na displeji, z něhož se spouští začátek cvičení, můžete klepnutím na položku Možnosti » Režim baterie přepínat bateriové režimy a vyzkoušet, jak jednotlivé režimy ovlivňují výkon hodinek.

Battery Modes S9

TIP:

Stisknutím horního tlačítka na úvodní obrazovce můžete režim baterie změnit rychle.

Kromě těchto čtyř přednastavených režimů si však můžete vytvořit své vlastní, které budou obsahovat nastavení, která jsou pro vás důležitá. Vlastní režim je specifický pro sportovní režim, což znamená, že si můžete vytvořit vlastní bateriový režim pro každý sportovní režim.

POZNÁMKA:

Pokud začnete během cvičení provádět navigaci po trase nebo začnete využívat navigační údaje jako odhad času dokončení trasy (ETA), GPS přejde do úrovně kvality Nejlepší bez ohledu na bateriový režim.

Oznámení týkající se baterie

Kromě bateriových režimů využívají hodinky inteligentní připomínky, které vám pomáhají zajistit, že budete mít v baterii dost energie pro další dobrodružství. Některé připomínky jsou preventivní a základem pro ně může být vaše historie aktivit. Například se vám zobrazí oznámení, když si hodinky všimnou, že vám dochází baterie, zatímco provádíte záznam aktivity. Automaticky navrhnou změnu na jiný bateriový režim.

Battery Warning S9

Vaše hodinky vás upozorní, když se úroveň nabití baterie dostane na 20 % a znovu na úrovni 10 %.

Plavání

Hodinky Suunto 9 můžete využít při plavání v bazénu nebo v přírodě.

Když používáte sportovní režim plavání v bazénu, hodinky při určování uplavané vzdálenosti vycházejí z délky bazénu. Délku bazénu můžete dle potřeby změnit v možnostech sportovního režimu, a to ještě než začnete plavat.

Při plavání v přírodě se určuje uplavaná vzdálenost na základě GPS. Protože signál GPS se nešíří pod vodou, jsou hodinky schopny určit polohu podle GPS pouze tehdy, když se pravidelně dostávají z vody ven, jako je tomu například při plavání volným stylem.

Takové podmínky jsou pro GPS náročné, a proto je důležité, abyste se přesvědčili, než skočíte do vody, že máte k dispozici silný signál GPS. Postup ověření silného signálu GPS:

 • Než se vydáte plavat, proveďte synchronizaci hodinek s účtem online s cílem optimalizovat GPS s nejnovějšími satelitními daty.
 • Po výběru sportovního režimu plavání v přírodě a potvrzení signálu GPS vyčkejte nejméně tři minuty a teprve poté začněte plavat. Tento čas potřebuje GPS k co nejpřesnějšímu určení polohy.

Intervalový trénink

Intervalový trénink představuje běžnou formu tréninku. Sestává z opakovaných úseků o vysoké a nízké intenzitě. V hodinkách Suunto 9 můžete definovat pro každý sportovní režim vlastní intervalový trénink.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

POZNÁMKA:

Pokud používáte intervaly, nemůžete aktivovat navigaci.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Přejděte na položku Intervaly a klepněte na nastavení nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Nastavení intervalového tréninku

 4. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a začněte s tréninkem jako obvykle.

 5. Tažením prstu doleva nebo stiskem prostředního tlačítka přejděte na intervalový displej. Až budete připraveni začít s intervalovým tréninkem, stiskněte horní tlačítko.

  Intervalový trénink – zahájení

 6. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve, než dokončíte nastavený počet opakování intervalů, přidržte prostřední tlačítko. Otevřete tak možnosti sportovního režimu, kde můžete Intervaly vypnout.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Téma displeje

V zájmu lepší čitelnosti obrazovky hodinek během cvičení či navigace můžete přepínat mezi světlým a tmavým tématem.

Při volbě světlého tématu je pozadí hodinek světlé a číslice jsou tmavé.

Při volbě tmavého tématu je kontrast obráceně, pozadí je tmavé a číslice jsou světlé.

Téma představuje globální nastavení, které můžete v hodinkách změnit v možnostech nastavení kteréhokoli sportovního režimu.

Postup změny tématu displeje v možnostech nastavení sportovního režimu:

 1. Přejděte do kteréhokoli sportovního režimu a tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Přejděte na položku Téma a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Tažením prstu nahoru nebo dolů, případně stiskem horního a spodního tlačítka můžete přepínat mezi možnostmi Světlé a Tmavé, volbu potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Posuňte se zpět nahoru a opusťte možnosti sportovního režimu. Nyní můžete sportovní režim spustit (nebo ukončit).

Automatické přerušení

Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu cvičení, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph). Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Funkci automatického přerušení můžete také zapnout nebo vypnout v hodinkách v nastavení sportovního režimu, než začnete zaznamenávat cvičení.

Je-li automatické přerušení během záznamu cvičení zapnuté, zobrazí se vám v případě automatického přerušení záznamu oznámení.

autopause

Klepnutím na oznámení můžete zobrazit aktuální čas a úroveň nabití baterie.

autopause time

Zaznamenávání cvičení bude pokračovat automaticky, až se znovu dáte do pohybu, případně můžete obnovit zaznamenávání z obrazovky s oznámením stisknutím horního tlačítka.

Pocit

Pokud trénujete pravidelně, může být pocit zaznamenaný po tréninku důležitým indikátorem vaší celkové fyzické kondice. Váš rádce nebo osobní trenér může trendy pocitu též využít ke sledování průběžných pokroků.

Můžete volit z pěti stupňů pocitu:

 • Špatná
 • Průměrná
 • Dobrá
 • Velmi dobrá
 • Skvělá

Přesný význam těmto možnostem přiřazujete vy (a váš trenér). Důležité však je používat je konzistentně.

U každého tréninku si můžete přímo do hodinek zaznamenat, jak jste se cítili, když zastavíte nahrávání a odpovíte na otázku 'Jak to šlo?'.

feeling how was it

Odpovídání na otázku můžete stiskem prostředního tlačítka přeskočit.

Table of Content