Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Uživatelská příručka

Sledování spánku

Kvalitní noční spánek je důležitý pro duševní i fyzické zdraví. Své hodinky můžete použít k měření spánku a ke sledování, kolik času v průměru spíte.

Necháte-li si hodinky Suunto 9, když jdete spát, budou měřit spánek na základě údajů akcelerometru.

Měření spánku:

  1. V nastavení hodinek přejděte na položku Spánek a stiskněte prostřední tlačítko.
  2. Zapněte funkci Sledování spánku.

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Nastavte čas, kdy obvykle chodíte spát a kdy se obvykle budíte.

Po určení doby spánku si můžete zvolit, zda chcete mít hodinky během spánku v režimu Nerušit.

Dobu spánku nastavíte podle kroku 3 výše. Vaše hodinky toto časové období využívají k určení, kdy spíte (během doby spánku), a vykazují veškerý spánek jako jednu činnost. Pokud se například jdete například v noci napít, hodinky budou i nadále spánek po této události počítat společně s předchozím spánkem jako jednu činnost.

POZNÁMKA:

Pokud jdete spát před nastavenou dobou začátku spánku a také se vzbudíte po nastavené době konce spánku, hodinky nebudou takový spánek počítat jako spánkovou relaci. Dobu začátku spánku byste měli nastavit tak, aby zahrnovala nejčasnější čas, kdy můžete jít spát, stejně jako nejzazší čas, kdy můžete vstávat.

Když povolíte měření spánku, můžete také nastavit spánkový cíl. Dospělý člověk obvykle spí 7 až 9 hodin denně, nezapomeňte však, že vaše ideální doba spánku se nemusí s obvyklými hodnotami shodovat.

Spánkové trendy

Když se vzbudíte, hodinky vás seznámí se souhrnnými informacemi o spánku. Tyto informace například zahrnují celkovou dobu trvání spánku stejně jako odhad doby, kdy jste byli vzhůru (pohybovali jste se), a doby strávené v hlubokém spánku (bez pohybu).

Kromě souhrnných informací o spánku můžete také pomocí údajů za určité období sledovat celkový spánkový trend. Při zobrazení ciferníku vyvolejte opakovaným stiskem pravého spodního tlačítka displej Spánek. První zobrazení zachycuje poslední spánek v porovnání se spánkovým cílem.

SleepInsight LastNight

Na displeji spánku můžete tažením prstu doleva zobrazit průměrnou dobu spánku za posledních sedm dní. Tažením prstu nahoru zobrazíte skutečný počet hodin spánku za posledních sedm dní.

Při zobrazení průměrných hodnot spánku můžete tažením prstu doleva zobrazit graf s průměrnými hodnotami TF za posledních sedm dní.

SleepInsight Avg 7days

Tažením prstu nahoru zobrazíte skutečné hodnoty TF za posledních sedm dní.

POZNÁMKA:

Přidržením prostředního tlačítka na displeji Spánek otevřete nastavení měření spánku.

POZNÁMKA:

Veškerá měření spánku vycházejí pouze z pohybu, jde proto o odhady, které nemusí odrážet vaše skutečné spánkové zvyklosti.

Kvalita spánku

Kromě trvání spánku hodnotí vaše hodinky také kvalitu spánku. Vycházejí při tom z proměnlivosti tepové frekvence během spánku. Proměnlivost tepové frekvence během spánku naznačuje, jak vám spánek pomáhá si odpočinout a regenerovat. Kvalita spánku se v souhrnu spánku zobrazuje jako hodnota na škále 0 až 100, kde 100 je nejvyšší kvalita.

Měření tepové frekvence během spánku

Pokud si hodinky necháte během noci na zápěstí, získáte také zpětnou vazbu ohledně spánku na základě tepové frekvence. Chcete-li, aby byl optický snímač tepové frekvence zapnutý i v noci, je třeba se ujistit, že máte aktivovanou funkci Denní TF (viz Denní TF).

Automatický režim Nerušit

Automatické nastavení režimu Nerušit umožňuje automaticky aktivovat režim Nerušit během spánku.

Table of Content