Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Uživatelská příručka

Párování zařízení POD a snímačů

Chcete-li v průběhu záznamu cvičení shromažďovat další informace, například cyklovýkon, spárujte s hodinkami zařízení POD a snímače vybavené technologií Bluetooth Smart.

Hodinky Suunto 9 podporují následující typy zařízení POD a snímačů:

 • Tepová frekvence
 • Bike POD
 • Výkon
 • Foot POD
POZNÁMKA:

Máte-li zapnutý režim letadlo, není možné provádět párování. Před párováním režim letadlo vypněte. Viz Režim letadlo.

Postup párování zařízení POD nebo snímače:

 1. V nastavení hodinek vyberte možnost Propojitelnost.
 2. Výběrem Páruj snímač položky se zobrazí seznam typů snímačů.
 3. Tažením prstu dolů můžete procházet celý seznam, klepnutím vyberte, který typ snímače chcete párovat.

Sensor list

 1. Párování proveďte podle pokynů v hodinkách (v případě potřeby použijte také návod ke snímači či zařízení POD). Stisknutím prostředního tlačítka přejdete k dalšímu kroku.

Sensor paired

Pokud má zařízení POD nějaké pokročilé nastavení, například délku kliky pro Power POD, je třeba během procesu párování zadat příslušnou hodnotu.

Po spárování se zařízením POD nebo snímačem se hodinky po zahájení cvičení ve sportovním režimu, který takový typ snímače využívá, pokusí příslušné zařízení vyhledat.

Kompletní seznam spárovaných zařízení můžete zobrazit v hodinkách v nastavení: Propojitelnost » Spárovaná zařízení.

Z tohoto seznamu můžete v případě potřeby jakékoli (nespárované) zařízení odstranit. Vyberte zařízení, které chcete odstranit, a klepněte na možnost Zapomenout.

Kalibrace zařízení Bike POD

U zařízení Bike POD je třeba v hodinkách nastavit obvod kola. Obvod kola v milimetrech se zadává jako jeden krok v rámci kalibrace. Pokud změníte kola (za jiný obvod), je třeba také změnit nastavení obvodu kol v hodinkách.

Postup změny obvodu kola:

 1. V nastavení přejděte na Propojitelnost » Spárovaná zařízení.
 2. Vyberte Bike POD.
 3. Vyberte nový obvod kola.

Kalibrace zařízení POD

Pokud jste s hodinkami spárovali zařízení Foot POD, hodinky je automaticky kalibrují pomocí GPS. Doporučujeme použít automatickou kalibraci, ale v případě potřeby ji lze deaktivovat v nastavení zařízení POD: Propojitelnost » Spárovaná zařízení.

Pro první kalibraci pomocí GPS je třeba vybrat sportovní režim, který zařízení Foot POD používá a kde je nastavena přesnost GPS na hodnotu Nejlepší. Začněte nahrávat cvičení a běžte pokud možno rovnoměrným tempem v rovném terénu a nejméně po dobu 15 minut.

Pro počáteční kalibraci běžte běžným průměrným tempem a poté nahrávání cvičení zastavte. Když budete příště zařízení Foot POD používat, bude kalibrace již připravena.

Vždy když bude k dispozici rychlost podle GPS, hodinky zařízení Foot POD automaticky znovu zkalibrují.

Kalibrace snímače Power POD

U snímačů Power POD (pro měření výkonu) je třeba kalibraci iniciovat z možností sportovního režimu v hodinkách.

Postup kalibrování snímače Power POD:

 1. Pokud jste tak ještě neudělali, spárujte Power POD s hodinkami.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá Power POD, a otevřete možnosti režimu.
 3. Vyberte položku Zkalibrujte Power POD a postupujte podle pokynů v hodinkách.

Čas od času je vhodné snímač Power POD zkalibrovat znovu.

Table of Content