Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Shoda

CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu OW171 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

Osobní ochranné prostředky v EU

Kombinace potápěčského počítače Suunto Vyper Novo a Bezdrátového snímače tlaku v lahvi Suunto se považuje za osobní ochranný prostředek ve smyslu znění směrnice Evropské unie 89/686/EHS. Oznámený subjekt č. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Francie, provedla ES přezkoušení typu s výše uvedenou kombinací a potvrdila shodu s evropskou normou EN250:2014. Certifikace platí do hloubky až 50 m dle definice v normě EN 250:2014.

Table of Content