Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Podsvícení

Pro aktivaci podsvícení během ponoru stiskněte tlačítko MODE. V jiných případech podržte stisknuté tlačítko MODE, dokud se podsvícení neaktivuje. Dobu, po kterou zůstane podsvícení rozsvíceno, lze nastavit. Stejně tak lze podsvícení zcela vypnout. Pro nastavení délky trvání podsvícení:

  1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
  2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Backlight (Podsvícení) a stiskněte SELECT.
  3. Nastavte délku trvání pomocí tlačítek DOWN a UP.
  4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení uložíte a ukončíte.

    POZNÁMKA:

    Pokud podsvícení vypnete, nebude podsvícení svítit při aktivaci alarmů.

Table of Content