Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Hodiny s kalendářem

Hodiny s kalendářem jsou výchozím módem počítače Suunto Vyper Novo.

Čas

Nastavení času slouží pro nastavení hodin, minut, sekund a formátu zobrazení času (12/24hodinový).

Postup nastavení času:

 1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP vyberte položku Time a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek DOWN nebo UP a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Stejný postup platí také pro nastavení minut a sekund. Nastavte požadovaný formát pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Datum

Ve spodním řádku displeje v časovém módu je zobrazeno datum a den v týdnu. Pomocí tlačítka DOWN můžete mezi jednotlivými zobrazeními přepínat. Postup nastavení data:

 1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP přejděte na položku Date (Datum) a stiskněte SELECT.
 3. Nastavte rok pomocí tlačítek DOWN nebo UP a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Stejný postup platí také pro nastavení měsíce a dne.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Jednotky

Zvolte metrický nebo imperiální systém jednotek.

 1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP vyberte položku Units a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Pomocí tlačítka DOWN zvolte Metric (Metrický) nebo Imperial (Imperiální) a potvrďte volbu pomocí tlačítka SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Duální čas

Duální čas umožňuje udržovat přehled o aktuálním čase v druhém časovém pásmu. Duální čas je zobrazen v levém dolním rohu displeje v časovém módu po stisknutí tlačítka DOWN.

Postup nastavení duálního času:

 1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP vyberte položku Dual Time a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek DOWN nebo UP a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Zopakujte postup pro nastavení minut.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Budík

Suunto Vyper Novoobsahuje budík, který lze nastavit jako jednorázový, během pracovních dnů nebo každodenní.

Po aktivaci budíku se obrazovka rozbliká a zvuková výstraha se rozezní na 60 vteřin. Stisknutím libovolného tlačítka buzení zastavíte.

Pro nastavení budíku:

 1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem UP vyberte položku Alarm (Budík) a potvrďte tlačítkem Select.
 3. Nastavte režim buzení pomocí tlačítek DOWN nebo UP a potvrďte volbu tlačítkem Select. Možná nastavení: Off (Vypnuto), Once (Jednorázový), Weekdays (V pracovní dny) nebo Every Day (Každý den).
 4. Nastavte hodiny pomocí tlačítek DOWN nebo UP a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 5. Stejný postup platí také pro nastavení minut.
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content