Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Aktivace a automatický test

Pokud jste mód ponoru manuálně nevypnuli, je potápěčský počítač neustále připraven k ponoru. Aktivuje se, je-li ponořen hlouběji než 1,2 m (4 stopy). Před ponorem je však vhodné do módu ponoru přejít ručně, abyste zkontrolovali osobní a výškové přizpůsobení, stav baterie a další.

Pokaždé, když počítač Suunto Vyper Novo přejde do módu ponoru, provede se série automatických testů. Veškeré grafické prvky displeje se rozsvítí, krátce se aktivuje podsvícení displeje a zazní jeden akustický signál. Poté je zobrazeno osobní a výškové přizpůsobení, maximální provozní hloubka (MOD), obsah plynové směsi a hodnoty PO2 . Následuje kontrola kapacity baterie.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Mezi následnými ponory automatický test obsahuje také aktuální hodnotu nasycení tkání.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Před zahájením ponoru důrazně doporučujeme přepnout počítač do módu ponoru a zkontrolovat jeho správné fungování.

Po automatickém testu vstoupí počítač Suunto Vyper Novo do povrchového módu. V tuto chvíli je zapotřebí provést manuální kontrolu před vstupem do vody.

Zkontrolujte, zda:

 1. Suunto Vyper Novose nachází ve správném módu a poskytuje úplné údaje.
 2. Nastavení výškového přizpůsobení je správné.
 3. Nastavení osobního přizpůsobení je správné.
 4. Jsou správně nastaveny bezpečnostní zastávky.
 5. Systém jednotek je správně nastaven.
 6. Počítač zobrazuje správnou teplotu a hloubku.
 7. Zazní akustický alarm.

Kontrola sondy pro bezdrátový přenos

Pokud je k počítači připojena sonda pro bezdrátový přenost tlaku v lahvi, zkontrolujte, že:

 1. Nastavení plynové směsi a procenta O2 je správné.
 2. Sonda je správně nainstalována a ventil lahve je otevřený.
 3. Sonda je spárována s počítačemSuunto Vyper Novo.
 4. Sonda odesílá data (na displeji bliká ikona bezdrátového přenosu a je uvedena hodnota tlaku v lahvi).
 5. Na displeji není zobrazeno varování o slabé baterii v sondě.
 6. V lahvi je dostatek dýchací směsi pro plánovaný ponor. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku na počítači a na záložním manometru shodné

Indikátory stavu baterie

Stav baterie může ovlivnit několik faktorů, mezi které patří např. oxidace nebo teplota. Pokud budete počítač Suunto Vyper Novo skladovat nebo používat dlouhou dobu v nízkých teplotách, může indikátor upozorňovat na nízkou kapacitu baterie, i když bude kapacita dostatečná.

V takovém případě opětovně vstupte do módu ponoru a zkontrolujte stav baterie. Pokud bude kapacita nízká, zobrazí se na displeji hláška Low Battery (Vybitá baterie).

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Je-li symbol baterie zobrazen v povrchovém módu nebo je-li displej pouze slabě čitelný, může být napětí baterie pro bezpečný provoz příliš slabé. Doporučujeme baterii vyměnit.

POZNÁMKA:

Z bezpečnostních důvodů nelze, pokud na displeji svítí varovná ikona upozorňující na slabou baterii, aktivovat podsvícení a bzučák (zvukový alarm).

Table of Content