Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Povrchový interval a zákaz létání

Po návratu na hladinu zobrazí počítač Suunto Vyper Novo následné bezpečnostní informace a upozornění. Pokud po provedeném ponoru platí zákaz létání, zobrazí se příslušný symbol ve všech módech.

nofly

Další informace o povrchovém intervalu a zákazu létání získáte po přechodu do módu ponoru.

Suunto Vyper Novo zobrazuje čas od vynoření na hladinu v položce Surf t. (Čas na hladině). Symbol letadla indikuje, že byste se měli vyvarovat létání. Odpočítávání do doby, kdy již bude bezpečné létat, je zobrazeno v poli No Fly (Zákaz létání).

suface nofly time ZoopVyperNovo

Zákaz létání platí vždy minimálně 12 hodin a, je-li další než 12 hodin, odpovídá době desaturace. Pokud je doba desaturace kratší než 70 minut, nedojde k zobrazení upozornění na zákaz létání.

V případě, že během ponoru dojde k vynechání dekomprese a Suunto Vyper Novo přejde do chybového stavu (viz Chybový stav (algoritmický zámek)), je doba zákazu létání vždy 48 hodin.

Pokud byl ponor proveden v režimu Gauge (Gauge), je doba zákazu létání také 48 hodin.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Potápěčská pohotovostní síť (DAN) doporučuje dodržovat následující časy zákazu létání:

  • Pro přiměřenou garanci toho, aby potápěč zůstal bez příznaků dekompresní nemoci po výstupu do výšek, ve kterých létají dopravní letadla (tedy minimálně 2400 m (8000 stop)), je minimální doba zákazu létání 12 hodin.
  • Potápěči, kteří plánují provádět několik ponorů denně několik dnů po sobě nebo provádět dekompresní ponory, by se měli podrobit speciálním opatřením a vyčkat dobu delší, než 12 hodin před zamýšleným letem. Společnost UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society; Podmořská a hyperbarická lékařská společnost) dále doporučuje potápěčům používajícím standardní vzduch a nevykazujícím žádné příznaky dekompresní nemoci před nástupem do dopravního letadla s kabinovým tlakem odpovídajícím tlaku ve výšce až 2400 m n. m. (8000 stop) vyčkat alespoň 24 hodin po posledním ponoru. Existují pouze dvě výjimky:
    • Pokud měl potápěč během posledních 48 hodin celkový čas pod hladinou kratší než 2 hodiny, je doporučen před letem12hodinový povrchový interval.
    • Po jakémkoliv dekompresním ponoru byste měli pozdržet let nejméně o 24 hodin, je-li to možné, tak o 48 hodin.

Společnost Suunto doporučuje, abyste neletěli dříve, než budou splněny všechny směrnice DAN, UHMS a naměřené hodnoty potápěčského počítače.

Table of Content