Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Vyper Novo Uživatelská příručka -

Kompas

Suunto Vyper Novo obsahuje digitální kompas. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině. Kompas lze zobrazit z časového módu i z módu ponoru a zobrazuje aktuální azimut a hloubku.

 1. V módu TIME nebo DIVE stiskněte a podržte tlačítko SELECT. Tím dojde k aktivaci kompasu.

compass VyperNovo

 1. Stisknutím tlačítka MODE zobrazení kompasu ukončíte. Pokud se nacházíte pod vodou, stiskněte a podržte pro ukončení tlačítko SELECT. V módu ponoru během zobrazení kompasu jsou dostupné další informace o ponoru a jsou zobrazeny ve spodní levé a pravé části displeje.
 2. Tlačítkem DOWN můžete procházet jednotlivými položkami v levé části displeje. (tlak v lahvi, max. hloubka, čas)
 3. Tlačítkem UP můžete procházet jednotlivými položkami v pravé části displeje. (délka ponoru, teplota, azimut) compass divemode VyperNovo

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím počítače Suunto Vyper Novo je nutné kompas kalibrovat. Na počítači Suunto Vyper Novo se po spuštění kompasu zobrazí ikona kalibrace.

compass calibrate VyperNovo

Zkalibrujte kompas pomalým otáčením počítače a opisováním osmiček.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

Pokud se kalibrace nezdaří, zobrazí se na displeji hláška Try Again (Opakujte akci znova). V případě, že kalibraci nepůjde provést opakovaně, zkuste se přesunout na jiné místo.

Pokud budete s počítačem cestovat na delší vzdálenosti, doporučujeme před použitím počítače v cílové destinaci znovu provést kalibraci kompasu.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. V zobrazení kompasu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Pomocí tlačítka DOWN přejděte na položku Calibration (Kalibrace).
 3. Pomocí tlačítka SELECT kalibraci spustíte.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Ověřte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a zadejte tuto hodnotu do počítače Suunto Vyper Novo.

 1. V zobrazení kompasu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN vyberte položku Declination a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Stisknutím tlačítka DOWN zvolte East (Východ) nebo West (Západ). Potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Nastavte položku Declination Degrees (deklinace) pomocí tlačítek DOWN a UP.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení uložíte a ukončíte.

Nastavení časového limitu kompasu

Pomocí tohoto nastavení lze určit, jak dlouho zůstane kompas po aktivaci zapnutý. Během používání kompasu lze tento časový limit stisknutím libovolného tlačítka resetovat.

Po uplynutí časového limitu se Suunto Vyper Novo vrátí zpět do módu ponoru.

Postup nastavení časového limitu:

 1. V režimu kompasu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN vyberte položku Timeout a potvrďte tlačítkem SELECT.
 3. Nastavte hodnotu časového limitu pomocí tlačítek DOWN a UP.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Nastavení aretace azimutu

Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.

Výchozím azimutem je sever.

Nastavení aretace azimutu slouží pro lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.

Naposledy nastavený azimut je uložený v paměti a bude při příští aktivaci kompasu k dispozici. V módu Dive jsou aretace azimutu uloženy také v záznamu ponoru. Chcete-li provést aretaci azimutu:

 1. Aktivujte kompas, přidržte počítač před sebou a otočte se směrem k cíli.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT aretujete aktuální úhel zobrazený na počítači jako azimut.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT aretaci potvrdíte.

compass bearinglock VyperNovo

Pokud se váš směr pohybu v průběhu ponoru odchýlí od nastaveného azimutu, zobrazí se na displeji šipka ve směru, kterým je nutné pokračovat.

Suunto Vyper Novopoužívá pro navigaci čtvercové a trojúhelníkové symboly s následujícím významem.

SymbolVysvětlení
bearing1Váš směr je shodný s aretovaným azimutem.
bearing2Váš směr se od azimutu odchyluje o 90 (nebo 270) stupňů.
bearing3Váš směr se od azimutu odchyluje o 180 stupňů.
bearing4Váš směr se od azimutu odchyluje o 120 (nebo 240) stupňů.

Table of Content