Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Black Korisnički vodič 3.0

Dekompresijski algoritmi

Razvoj dekompresijskog modela Suunto započet je 1980-ih kada je Suunto implementirao Bühlmannov model na temelju M-vrijednosti u modulu Suunto SME. Od tada su u tijeku neprekidno istraživanje i razvoj uz pomoć vanjskih i internih stručnjaka.

Krajem 1990-ih Suunto je implementirao RGBM (model mjehurića smanjenog gradijenta) dr. Brucea Wienkea uz raniji model na temelju M-vrijednosti. Prvi proizvodi na tržištu s tom funkcijom bili su poznati Suunto Vyper i Suunto Stinger. Kod tih proizvoda znatno je povećana sigurnost ronioca jer su riješili niz ronilačkih okolnosti izvan raspona modela sa samo otopljenim plinom:

 • Praćenjem neprekidnog višednevnog ronjenja
 • Izračunom ponovljenih zarona u kratkom vremenskom roku
 • Reakcijom na zaron dublji od prethodnog
 • Prilagodbom na brze izrone koji proizvode mnogo mikromjehurića (tihih mjehurića)
 • Dosljednom primjenom stvarnih zakona fizike za kinetiku plina

Suunto EON Steel Black ima dostupna dva dekompresijska algoritma: Suunto Fused™ RGBM 2 i Bühlmann 16 GF. Odaberite odgovarajući algoritam za svoj zaron u odjeljku Dive settings » Parameters » Algorithm.

NAPOMENA:

Svi su dekompresijski modeli teorijski i imaju svoje prednosti i ograničenja. Prilikom odabira ispravnog dekompresijskog algoritma te osobnih postavki ili faktora gradijenta za svoj zaron uvijek u obzir uzmite osobne čimbenike, planirani zaron i razinu ronilačke obuke.

NAPOMENA:

Premda je to moguće, promjena algoritma između zarona ne preporučuje se ako je uključen izračun vremena zabrane letenja.

NAPOMENA:

Pobrinite se da vaše ronilačko računalo Suunto uvijek ima najnoviji softver s ažuriranjima i poboljšanjima. Prije svakog odlaska na ronjenje provjerite na stranici www.suunto.com/support je li Suunto objavio novo ažuriranje softvera za vaš uređaj. Ako je dostupno novo ažuriranje softvera, morate ga instalirati prije početka ronjenja. Ažuriranja služe za poboljšanje korisničkog iskustva i dio su Suuntove filozofije trajnog razvoja i poboljšanja.

Algoritam Suunto Fused™ RGBM 2

Suunto Fused™ RGBM 2 kombinacija je i poboljšanje priznatih dekompresijskih modela Suunto RGBM i Suunto Fused™ RGBM koje je Suunto izradio u suradnji s dr. Bruceom Wienkeom. (Dekompresijski algoritmi Suunto vrhunac su stručnog znanja prikupljenog kroz desetljeća razvoja, testiranja te tisuća i tisuća zarona.)

U modelu Suunto Fused™ RGBM 2 poluvremena tkiva izvode se iz Wienkeovog modela Full RGBM u kojem je ljudsko tijelo modelirano s petnaest različitih grupa tkiva. Full RGBM koristi ta dodatna tkiva i preciznije modelira otapanje plina (saturaciju) i otplinjavanje (desaturaciju). Količine otapanja (saturacije) i otplinjavanja (desaturacije) dušika i helija u tkivima računaju se neovisno jedne od drugih.

Algoritam Suunto Fused™ RGBM 2 podržava ronjenje s aparatom otvorenog kruga i aparatom zatvorenog kruga do dubine od 150 metara. U usporedbi s prethodnim algoritmima, Suunto Fused™ RGBM 2 nije toliko konzervativan za duboke zarone sa zrakom, čime omogućuje kraće vrijeme izrona pri ronjenu s dekompresijom. Također, za algoritam više nije potrebno da tkiva budu potpuno bez preostalih plinova prilikom izračuna vremena zabrane letenja, čime se smanjuje potrebno vrijeme između posljednjeg zarona i letenja.

Prednost modula Suunto Fused™ RGBM 2 leži u dodatnoj sigurnosti jer se može prilagoditi velikom rasponu situacija. Za rekreacijske ronioce može ponuditi malo duža trajanja bez dekompresije ovisno o odabranoj osobnoj postavci. Za tehničke ronioce s aparatom otvorenog kruga omogućuje upotrebu mješavina s helijem – na dubljim i dužim zaronima mješavine plina s helijem omogućuju kraći izron. I naposljetku, za ronioce koji koriste aparat sa zatvorenim krugom algoritam modula Suunto Fused™ RGBM 2 predstavlja savršen alat u obliku ronilačkog računala s ciljnim vrijednostima bez praćenja.

NAPOMENA:

Uređaji Suunto EON Steel s verzijom softvera starijom od verzije 2.0 koriste algoritam Suunto Fused™ RGBM. Nakon ažuriranja na najnoviji softver, Suunto Fused™ RGBM 2 instalirat će se na ronilačko računalo.

Algoritam Bühlmann 16 GF

Bühlmannov dekompresijski algoritam razvio je švicarski fizičar Dr. Albert A. Bühlmann koji je s istraživanjem dekompresije započeo već 1959. Bühlmannov dekompresijski model teorijski je matematički model u kojem je opisano kako inertni plinovi ulaze u ljudsko tijelo i izlaze iz njega pri promjeni tlaka okoline. Tijekom godina razvijeno je nekoliko verzija Bühlmannovog algoritma koje su potom razni proizvođači ronilačkih računala prilagodili. Dekompresijski algoritam Bühlmann 16 GF tvrtke Suunto temelji se na modelu ZHL-16C. Taj model sadrži 16 različitih teorijskih grupa tkiva s poluvremenima od 4 do 635 minuta.

Faktori gradijenta

Faktor gradijenta (GF) parametar je koji se koristi isključivo uz Bühlmannov dekompresijski algoritam. Faktori gradijenta načini su dodavanja razine konzervativnosti Bühlmannovom algoritmu jer sadrže više dubokih zastanaka. Faktori gradijenta podijeljeni su na dva zasebna parametra, niski i visoki. Upotrebom faktora gradijenta s Bühlmannovim algoritamom možete postaviti sigurnosnu granicu za zaron dodavanjem razine konzervativnosti kako biste kontrolirali kada će različiti tkivni odjeljci doseći prihvatljivu M‑vrijednost.

Faktori gradijenta uvijek se definiraju u postocima. Vrijednost Low % određuje prvi duboki zastanak, dok vrijednost High % definira dopuštenu M-vrijednost nakon izranjanja. Primjenom te metode, faktor gradijenta se mijenja tijekom izrona.

Najčešće korištena kombinacija jest niski faktor gradijenta od 30 % i visoki faktor gradijenta od 70 %. (Piše se i kao GF 30/70.) Ova postavka znači da do prvog zastanka dolazi kad vodeće tkivo dosegne 30 % svoje M-vrijednosti. Što je prva brojka manja, to je manje prezasićenje dopušteno. Zbog toga je prvi zastanak nužan kad ste na većoj dubini. Na slici u nastavku niski faktor gradijenta postavljen je na 30 %, a vodeći tkivni odjeljci reagiraju na 30 % granične za M-vrijednosti. Na toj dubini dolazi do prvog dekompresijskog zastanka.

tissueGFlow

Kako se izron nastavlja, faktor gradijenta mijenja se s 30 % na 70 %. GF 70 označava količinu dopuštenog prezasićenja kad dođete do površine. Što je vrijednost visokog faktora gradijenta manja, to je dulji plitki zastanak potreban za otplinjavanje (desaturaciju) prije izlaska na površinu. Na slici u nastavku visoki faktor gradijenta postavljen je na 70 %, a vodeći tkivni odjeljci reagiraju na 70 % granične M-vrijednosti. U tom se trenutku možete vratiti na površinu i dovršiti ronjenje.

tissueGFhigh

Zadana postavka dekompresijskog algoritma Bühlmann 16 GF tvrtke Suunto iznosi 30/70. Nije preporučljiva nijedna druga vrijednost izvan zadanih. Ako promijenite zadane vrijednosti, broj vrijednosti postaje crven i prikazuje se na zaslonu.

gradient factors not recommended

UPOZORENJE:

Nemojte mijenjati vrijednosti faktora gradijenta dok se ne upoznate s učincima. Neke postavke faktora gradijenta mogu prouzročiti veliku opasnost od dekompresijske bolesti ili drugih ozljeda.

Utjecaj faktora gradijenta na profil zarona

Kako GF Low % utječe na profil zarona prikazano je na slici u nastavku. Prikazano je kako GF Low % određuje dubinu na kojoj se izron usporava i dubinu prvog dekompresijskog zastanka. Na slici je prikazano kako različite vrijednosti za GF Low % mogu promijeniti dubinu prvog zastanka. Što je veća vrijednost za GF Low %, to je manja dubina prvog zastanka.

gfhigh

NAPOMENA:

Ako je vrijednost za GF Low % preniska, neka tkiva mogu i dalje otapati plin kad nastupi prvi zastanak.

Kako GF High % utječe na profil zarona pokazano je na slici u nastavku. Prikazano je kako GF High % određuje vrijeme dekompresije u plitkoj fazi zarona. Što je veća vrijednost za GF High %, to je kraće ukupno vrijeme ronjenja, a ronilac provodi manje vremena u plitkoj vodi. Ako se GF High % postavi na nižu vrijednost, ronilac provodi više vremena provodi u plitkoj vodi, a ukupno se vrijeme ronjenja produljuje.

gflow

Ako želite pogledati usporedbu algoritama Suunto Fused™ RGBM 2 i Bühlmann 16 GF, posjetite web-mjesto suunto.com/support.

Sigurnost ronioca

Budući da su svi dekompresijski modeli potpuno teoretski i njima se ne prati stvarno stanje tijela ronioca, nijednim se dekompresijskim modelom ne može jamčiti izostanak dekompresijske bolesti.

OPREZ:

Uvijek obavezno upotrebljavajte iste osobne postavke i postavke nadmorske visine za trenutačni zaron i planiranje. Povećanjem se osobne postavke u odnosu na planiranu, kao i povećanjem postavke nadmorske visine, može prouzročiti duže trajanje dekompresije na većoj dubini i stoga potreba za većom količinom plina. Ako se osobna postavka promijeni nakon planiranja zarona, možete ostati bez plina za disanje pod vodom.

Izloženost kisiku

Izračuni izloženosti kisiku temelje se na trenutačno prihvaćenim tablicama i načelima ograničenja vremena izlaganja. Uz to, ronilačko računalo upotrebljava nekoliko načina za konzervativnu procjenu izloženosti kisiku. Na primjer:

 • Prikazani izračuni izloženosti kisiku povećani su na sljedeću višu postotnu vrijednost.
 • CNS% ograničenja do 1,6 bara (23,2 psi) temelje se na ograničenjima 1991 NOAA priručnika za ronjenje.
 • OTU nadzor temelji se na dugoročnoj dnevnoj razini tolerancije, a stopa oporavka smanjena je.

Informacije vezane uz kisik koje se prikazuju na ronilačkom računalu služe i kao osiguranje da se sva upozorenja i prikazi pojavljuju u odgovarajućim fazama urona. Na primjer, sljedeće informacije prikazuju se prije i tijekom urona kada se računalo postavi na Air/Nitrox ili Trimix (ako je tijekom upotrebe aktiviran helij):

 • Odabrani O2% (i moguće helij %)
 • CNS% i OTU (vidljivi samo nakon prilagođavanja u aplikaciji Suunto)
 • Zvučna obavijest kad CNS% dosegne 80 %, a zatim upozorenje kad prijeđe granicu od 100 %
 • Obavijest kad OTU dosegne 250, a zatim upozorenje kad prijeđe granicu od 300
 • Zvučni alarm kad vrijednost pO2 prijeđe prethodno postavljenu granicu (alarm o povišenom pO2)
 • Zvučni alarm kad je vrijednost pO2 < 0,18 (alarm o niskom pO2)
UPOZORENJE:

KADA OGRANIČENJE KISIKA POKAZUJE DA JE DOSEGNUTO MAKSIMALNO OGRANIČENJE, MORATE ODMAH PODUZETI KORAKE ZA SMANJENJE IZLOŽENOSTI KISIKU. Ako ne poduzmete korake za smanjenje izloženosti kisiku nakon upozorenja CNS%/OTU, to može ubrzano povećati rizik od toksičnosti kisika, ozljede ili smrti.

Table of Content