Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Black Korisnički vodič 3.0

Načini ronjenja

Prema zadanim postavkama Suunto EON Steel Black ima četiri načina ronjenja: Air/Nitrox, Trimix, CCR i Gauge (brojač vremena zarona). Odaberite odgovarajući način za svoj uron u odjeljku Dive settings » Mode.

dive modes eon steel

NAPOMENA:

Suunto EON Steel Black prikazuje nazive svih načina ronjenja na engleskom. Nazive načina ronjenja možete promijeniti putem aplikacije Suunto.

NAPOMENA:

Svi su načini ronjenja prema zadanim postavkama u klasičnom prikazu. Tu i druge postavke možete promijeniti, a možete i dodati nove prikaze i izraditi dodatne načine ronjenja pomoću aplikacije Suunto.

U aplikaciji Suunto možete izraditi nove ili urediti postojeće načine ronjenja, izmijeniti rasporede zaslona, promijeniti postavke za helij i više plinova te promijeniti vrstu urona (OC/CC).

Način rada Air/Nitrox

Prema zadanim postavkama način Air/Nitrox služi za ronjenje s običnim zrakom i ronjenje s plinskim smjesama obogaćenima kisikom.

Ronjenje s plinskom smjesom nitrox omogućuje vam povećanje vremena zarona ili smanjenje rizika od dekompresijske bolesti. Suunto EON Steel Black prikazuje podatke za prilagođavanje ronjenja i zadržavanje unutar sigurnosnih graničnih vrijednosti.

Kada ronite s plinskom smjesom nitrox, postotak kisika u spremniku i granica parcijalnog tlaka kisika moraju se upisati u Suunto EON Steel Black. Time se osiguravaju točni izračuni dušika i kisika i točna maksimalna radna dubina (MOD) koja se temelji na upisanim vrijednostima. Zadana je postavka postotka kisika (O2%) 21 % (zrak), a postavka je parcijalnog tlaka kisika (pO2) 1,6 bara (23 psi).

NAPOMENA:

Kad ronite s plinskom smjesom nitrox, Suunto preporučuje promjenu parcijalnog tlaka na 1,4 bara (20 psi).

Air/Nitrox prema zadanim postavkama ima dva prikaza:

 • Bez dekom.

  airnitrox nodeco steel black

 • Kompas

  airnitrox compass steel black

NAPOMENA:

Air/Nitrox način ronjenja prema zadanim postavkama ima jedan aktivan plin. Taj plin možete uređivati u izborniku uređaja u kojem se mogu mijenjati vrijednosti postotka O2 i pO2. Da biste omogućili ronjenje s više plinova, morate aktivirati ronjenje s više plinova u odjeljku Dive settingsParametersMultiple gases. Nakon toga u izborniku Gases možete dodavati druge plinove. Postavke plina mogu se prilagođavati i u aplikaciji Suunto.

Način Trimix

Trimix način zarona za ronjenje s plinom za disanje koji se sastoji od kisika, dušika i helija. Kada se doda helij, možete stvoriti mješavine plinova optimalne za vaš zaron.

Trimix način je uobičajen za duboke zarone s produženim vremenom ronjenja.

Trimix način prema zadanim postavkama ima dva prikaza:

 • No deco

  trimix nodeco steel black

 • Compass

  trimix compass steel black

NAPOMENA:

U načinu Trimix, Suunto EON Steel Black ima opciju za više plinova koja se automatski uključuje.

NAPOMENA:

Kada se aktivira ronjenje s helijem, duboki zastanak zadano se uključuje i ne može se isključiti.

Način rada CCR

CCR je način posvećen ronjenju s aparatom sa zatvorenim krugom.

Kada odaberete način CCR, na uređaju su dostupna dva različita izbornika plinova: CC gases (plinovi zatvorenog kruga) i OC gases (plinovi otvorenog kruga). Za više informacija o ronjenju u načinu CCR pogledajte Ronjenje s aparatom sa zatvorenim krugom.

CCR način prema zadanim postavkama ima dva prikaza

 • No deco

  ccr nodeco steel black

 • Compass

  ccr compass steel black

NAPOMENA:

Kada se aktivira ronjenje s helijem, duboki zastanak zadano se uključuje i ne može se isključiti.

Način rada kao mjerni instrument

Upotrijebite Suunto EON Steel Black kao mjerač vremena zarona uz Gauge.

Gauge način rada je samo mjerač vremena zarona. Ne upotrebljava se algoritam dekompresije, stoga se ne uključuju informacije ni izračuni za dekompresiju.

Gauge način prema zadanim postavkama ima dva prikaza.

 • Timer

  gauge default view steel black

 • Compass

  gauge compass steel black

NAPOMENA:

Nakon zarona u načinu Gauge, izračun dekompresije zaključava se na 48 sati. Ako tijekom tog razdoblja ponovno zaronite u načinu Air/Nitrox, Trimix ili CCR, dekompresijski algoritam i izračun dekompresije nisu dostupni, a na zaslonu se prikazuje Locked

NAPOMENA:

Locked vrijeme se vraća na 48 sati ako započnete novi zaron dok je vaš uređaj zaključan.

Table of Content