Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Black Korisnički vodič 3.0

Plinske smjese

Prema zadanim postavkama Suunto EON Steel Black ima samo jedan plin (zrak). Postotak O2 i postavke za pO2 možete mijenjati u izborniku Gases.

U izborniku Gases trebate definirati sve plinske smjese koje namjeravate upotrebljavati tijekom urona kako bi dekompresijski algoritam pravilno radio.

Ako trebate više od jednog plina, aktivirajte mogućnost za više plinova u izborniku uređaja u odjeljku Dive settings » Parameters.

Ako želite upotrebljavati plinske smjese trimix (s aktiviranim helijem), helij trebate uključiti u odjeljku Dive settings » Parameters. Nakon toga u izborniku Gases možete mijenjati postotak helija (He%) za odabrani plin.

Možete i aktivirati ronjenje s više plinova i helij, konfigurirati načine ronjenja i promijeniti postavke plina uz pomoć aplikacije Suunto.

NAPOMENA:

Nakon što analizirate plin, rezultat trebate zaokružiti na nižu vrijednost prilikom upisa u Suunto EON Steel Black. Na primjer, ako analiza daje rezultat od 31,8 % kisika, definirajte postotak plina od 31 %. Na taj su način izračuni dekompresije konzervativniji.
Ako trebate prilagoditi računalo za pružanje konzervativnijih izračuna, upotrijebite značajku osobne prilagodbe za izračune dekompresije ili smanjite postavku pO2 koja utječe na izlaganje kisiku prema upisanim vrijednostima O2% i pO2.

UPOZORENJE:

RONILAČKO RAČUNALO NE PRIHVAĆA FRAKCIJSKE POSTOTKE KONCENTRACIJE KISIKA. NEMOJTE ZAOKRUŽIVATI FRAKCIJSKE POSTOTKE! Zaokruživanjem dolazi do smanjivanja postotka dušika što utječe na izračune dekompresije.

NAPOMENA:

Ono što vidite na izborniku Gases možete prilagoditi pomoću aplikacije Suunto.

Važno je znati kako izbornik Gases funkcionira kad je aktivirana mogućnost više plinova i helija. Na primjer, možda imate sljedeće plinove za uron od 55 m (180,5 ft):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 2 2 m (pO2 1,6)
  • kisik, MOD 6 m

Na snimci zaslona u nastavku izbornik sadrži tri plina i tx18/45 odabran je kao aktivni plin. Premda je aktivan samo jedan plin, algoritam dekompresije računa vrijeme izrona (tijekom urona) upotrebom svih triju plinova.

Za odabir drugog aktivnog plina prije urona:

  1. Dok se nalazite u izborniku Gases pritisnite srednju tipku za prikaz mogućnosti za plinove.
  2. Pomičite se pomoću gornje ili donje tipke kako biste označili Select.
  3. Za potvrdu ponovno pritisnite srednju tipku.

Menu gases eon

Ako ronite samo s jednim plinom, pazite da u izborniku Gases imate samo taj jedan plin. U protivnom Suunto EON Steel Black očekuje da ćete upotrebljavati sve plinove s popisa i obavještava vas o promjeni plinova tijekom urona.

NAPOMENA:

Ako odaberete CCR, plinske smjese dijele se na plinove otvorenog i zatvorenog kruga. Pogledajte Ronjenje s aparatom sa zatvorenim krugom.

Table of Content