Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Black Korisnički vodič 3.0

Ronjenje s aparatom sa zatvorenim krugom

Prema zadanim postavkama Suunto EON Steel Black ima jedan način posvećen ronjenju s aparatom sa zatvorenim krugom, način CCR. Taj način upotrebljava fiksne visoke/niske ciljne vrijednosti koje možete izmijeniti u ronilačkom računalu ili putem aplikacije Suunto.

Suunto preporučuje upotrebu klasičnog ili grafičkog stila za ronjenje s aparatom sa zatvorenim krugom. Međutim, po želji možete upotrebljavati istaknuti pregled i prilagoditi polja.

Izračun fiksnih ciljnih vrijednosti omogućuje da se Suunto EON Steel Black upotrebljava kao rezervno ronilačko računalo tijekom ronjenja s aparatom sa zatvorenim krugom. On ni na koji način ne kontrolira niti nadzire aparat sa zatvorenim krugom.

Kada za modul CCR (aparat sa zatvorenim krugom) odaberete prilagođeni način ronjenja s više plinova u postavkama načina ronjenja, vaš uređaj dobiva dva različita izbornika plinova: CC gases (plinovi zatvorenog kruga) i OC gases (plinovi otvorenog kruga).

NAPOMENA:

Za urone s aparatom sa zatvorenim krugom Suunto EON Steel Black treba se upotrebljavati samo kao rezervni uređaj. Primarna kontrola i nadzor plinova moraju se prepustiti samom aparatu sa zatvorenim krugom.

Plinovi zatvorenog kruga

Tijekom ronjenja s aparatom sa zatvorenim krugom potrebna su vam minimalno dva plina zatvorenog kruga: jedan je boca s čistim kisikom, a drugi je diluent. Po potrebi možete definirati dodatne diluente.

Na popis plinova možete dodavati samo diluent/e. Prema zadanim postavkama uređaj Suunto EON Steel Black pretpostavlja da se upotrebljava kisik i stoga on nije prikazan na popisu plinova.

Točni postoci kisika i helija plinova diluenta u bocama s diluentom uvijek se moraju upisati u ronilačko računalo (ili putem aplikacije Suunto) kako bi se osigurao točan izračun tkiva i kisika. Plinovi diluenta koji se upotrebljavaju tijekom ronjenja s aparatom sa zatvorenim krugom nalaze se pod stavkom CC gases u glavnom izborniku.

Plinovi otvorenog kruga

Kao i s diluentima, morate obvezno definirati točne postotke kisika i helija rezervnih izvora svih boca (i dodatnih plinova) kako biste zajamčili točan izračun za tkivo i kisik. Rezervni plinovi za ronjenje s ribriderom definiraju se pod stavkom OC gases u glavnom izborniku.

Ciljne vrijednosti

Način ronjenja s aparatom sa zatvorenim krugom ima dvije ciljne vrijednosti, nisku i visoku. Obje se mogu konfigurirati:

 • Niska ciljna vrijednost: 0,4 – 0,9 (zadano: 0,7)
 • Visoka ciljna vrijednost: 1,0 – 1,5 (zadano: 1,3)

Obično nije potrebno mijenjati zadane ciljne vrijednosti. Međutim, možete ih po potrebi promijeniti u aplikaciji Suunto ili u glavnom izborniku.

Za promjenu ciljnih vrijednosti u uređaju Suunto EON Steel Black:

 1. U površinskom stanju držite pritisnutu srednju tipku da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomoću gornje tipke pomaknite se do stavke Setpoint te pomoću srednje tipke provedite odabir.
 3. Pomaknite se do stavke Low setpoint ili High setpoint te pomoću srednje tipke provedite odabir.
 4. Prilagodite ciljnu vrijednost gornjom ili donjom tipkom, a zatim potvrdite pomoću srednje tipke.
 5. Držite pritisnutu srednju tipku da biste izišli iz izbornika.

Prebacivanje ciljnih vrijednosti

Moguće je automatsko prebacivanje između ciljnih vrijednosti ovisno o dubini. Zadana je niska dubina prebacivanja ciljne vrijednosti od 4,5 m (15 ft), a visoka je dubina prebacivanja ciljne vrijednosti 21 m (70 ft).

Automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti prema zadanim postavkama isključeno je za nisku ciljnu vrijednost, a uključeno za visoku.

Za promjenu automatskog prebacivanja ciljnih vrijednosti na uređaju Suunto EON Steel Black:

 1. U površinskom stanju držite pritisnutu srednju tipku da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomoću gornje tipke pomaknite se do stavke Setpoint te pomoću srednje tipke provedite odabir.
 3. Pomaknite se do stavke Switch low ili Switch high te pomoću srednje tipke provedite odabir.
 4. Prilagodite vrijednost dubine za prebacivanje ciljne vrijednosti pomoću gornje ili donje tipke, a zatim potvrdite pritiskom srednje tipke.
 5. Držite pritisnutu srednju tipku da biste izišli iz izbornika.

Skočne obavijesti prikazuju kada je ciljna vrijednost uključena.

setpoint switched steel black

Tijekom ronjenja s aparatom sa zatvorenim krugom možete se prebaciti i na prilagođenu ciljnu vrijednost u svakom trenutku.

Postupak za promjenu prilagođene ciljne vrijednosti:

 1. Dok ronite u načinu s aparatom sa zatvorenim krugom, držite pritisnutu srednju tipku da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do stavke Custom setpoint te pomoću srednje tipke provedite odabir
 3. Po potrebi prilagodite ciljnu vrijednost gornjom ili donjom tipkom, a zatim potvrdite pomoću srednje tipke.

Skočna obavijest potvrđuje prilagođeno prebacivanje ciljnih vrijednosti.

custom setpoint steel black1

NAPOMENA:

Kada prijeđete na prilagođenu ciljnu vrijednost, automatsko prebacivanje ciljnih vrijednosti isključeno je za preostalo trajanje urona.

Rezervni izvori (bailout)

Ako u bilo kojem trenutku urona s aparatom sa zatvorenim krugom posumnjate na kvar bilo koje vrste, morate prijeći na rezervni plin i prekinuti ronjenje.

Za prijelaz na rezervni izvor plina:

 1. Držite pritisnutu srednju tipku da biste ušli u glavni izbornik.
 2. Pomaknite se do stavke OC gases i odaberite je pritiskanjem srednje tipke.
 3. Pomaknite se do željenog rezervnog plina i odaberite ga pritiskanjem srednje tipke.

Nakon odabira rezervnog plina polje ciljne vrijednosti zamjenjuje vrijednost pO2 odabranog plina otvorenog kruga.

bailout steel black1

Ako se kvar otkloni ili se situacija u uronu na drugi način normalizira, možete se prebaciti natrag na diluent prateći prije navedeni postupak, ali morate odabrati CC gases.

Table of Content