Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

校準指南針

指南針模式要求您在開始使用指南針之前先進行校準。 如果已經校準過指南針,並且想要重新校準,您可以存取選項選單中的校準選項。

若要校準指南針:

  1. 按住 Next 進入選項選單。
  2. 使用 Light Lock 捲動到 general(一般),並使用 Next 進入。
  3. 使用 Start StopLight Lock 捲動到 Compass(指南針),並使用 Next 進入。
  4. 按下 Next 選取 Calibration(校準)
  5. 以不同方向轉動和傾斜手錶直到發出嗶聲,即表示校準完成。

calibrating compass Ambit2

如果校準成功,便會出現文字 Calibration successful(校準成功)。 如果校準未成功,便會出現文字Calibration failed(校準失敗)。 若要重新校準,請按 Start Stop

Sisällysluettelo