Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

變更時間設定

若要存取時間設定:

 1. 按住 Next 進入選項選單。
 2. 按下 Next 進入 general(一般)設定。
 3. 使用 Start Stop 捲動到 Time/date(時間/日期),並使用 Next 進入。

time settings

設定時間

當前時間顯示在時間模式顯示幕的中間一行。

若要設定時間:

 1. 在選項選單中,進入 general(一般),然後進入時間/日期,再進入時間
 2. 使用 Start StopLight Lock 變更小時和分鐘值。 按 Next 確認。
 3. 使用 Back Lap 返回設定,或按住 Next 退出選項選單。

setting time Ambit2

設定日期

當前日期顯示在時間模式顯示幕的最上面一行。

若要設定日期:

 1. 在選項選單中,進入 general(一般),然後進入 Time/date(時間/日期),再進入 Date(日期)
 2. 使用 Start StopLight Lock 變更年、月、日值。 按 Next 確認。
 3. 使用 Back Lap 返回設定,或按住 Next 退出選項選單。

setting date

設定兩地時間

兩地時間讓您可以在旅行中跟踪其他時區的當前時間。 兩地時間顯示在時間模式顯示幕的最下面一行,您可以按 View 進行存取。

若要設定兩地時間︰

 1. 在選項選單中,進入 general(一般),然後進入 Time/date(時間/日期),再進入 Dual time(兩地時間)
 2. 使用 Start StopLight Lock 變更小時和分鐘值。 按 Next 確認。
 3. 使用 Back Lap 返回設定,或按住 Next 退出選項選單。

setting dual time

設定鬧鐘

您可將 Suunto Ambit2 R 當作鬧鐘使用。

進入鬧鐘進行設定:

 1. 在選項選單中,進入 general(一般),然後進入 Time/date(時間/日期),再進入 Alarm(鬧鐘)
 2. 使用 Start StopLight Lock,設定鬧鐘開關。 按 Next 確認。
 3. 使用 Start StopLight Lock 設定小時和分鐘值。 按 Next 確認。
 4. 使用 Back Lap 返回設定,或按住 Next 退出選項選單。

setting alarm Ambit2

當鬧鐘開啓時,鬧鐘符號將顯示在大多數顯示幕上。

鬧鐘響起時,您可以:

 • 按下 Light Lock 選取 Snooze(小睡)。 鬧鐘將暫停並每隔 5 分鐘再次響起,直至您停止鬧鐘。 您最多可以設定 12 次小睡,總時間 1 小時。
 • 按下 Start Stop 選取 Stop(停止)。 鬧鐘將停止並在第二天的同一時間再次響起,直至您在設定中關閉鬧鐘。

alarm snooze Ambit2

注释:

小睡時,鬧鐘圖示會在時間模式中閃爍。

Sisällysluettelo