Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

自訂運動模式

除了儲存在手錶中的預設運動模式外,您還可以在 Movescount 中建立和編輯自訂運動模式。

自訂模式可包含 1 至 8 個不同的運動模式顯示幕。您可以選擇要在每一顯示幕上顯示完整清單中的哪些資料。例如,您可以自訂特定運動的心率限制、自動圈數距離,或是自訂記錄速度來優化記錄準確性和電池使用時間。

任何已啟用 GPS 的運動模式也可使用 Quick Navigation(快速導航)選項。此選項預設為關閉狀態。開始運動時,如果選取 POI(景點)或 Route(路線),螢幕會出現快顯清單,列出您在手錶中定義的 POI 或路線。

您可以將在 Movescount 上建立的最多 10 個不同的運動模式傳輸至 Suunto Ambit2 R。每次只能啟用一種運動模式。

提示:

您也可以在 Movescount 中編輯預設運動模式。

使用 Autoscroll(自動滾屏),可以設定手錶自動捲動運動模式的顯示幕。在 Movescount 中的自訂運動模式中,可以啟用功能以及定義螢幕顯示時間。在運動期間,您無須更改 Movescount 設置即可啟用或停用 Autoscroll(自動滾屏)

在運動期間啟用或停用 Autoscroll(自動滾屏)的方法:

  1. 在處於一種運動模式中時,按住 Next 以進入選項選單。
  2. 使用 Light Lock 捲動至 Activate(啟用),然後使用 Next 選取。
  3. 使用 Start Stop 捲動至 Autoscroll(自動滾屏),然後使用 Next 選取該功能。
  4. 按下 Start StopLight Lock 以設定 Autoscroll(自動滾屏)On/Off(開/關)狀態,然後按下 Next 以接受變更。

autoscroll

Sisällysluettelo