Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

服務選單

若要存取服務選單,請同時按住 Back LapStart Stop,直到手錶進入服務選單。

service menu Ambit2 R S

服務選單包含下列項目:

 • Info(資訊)
  • Version(版本): 顯示 Suunto Ambit2 R 當前的軟體和硬體版本。
 • Test(測試)
  • LCD test(LCD 測試): 允許您測試 LCD 是否能正常運作。
 • Action(操作):
  • Power off(關機): 能讓您將手錶進入深度睡眠狀態。
  • GPS reset(GPS 重設): 允許您重設 GPS。
注释:

Power off(關機)係一種低耗電狀態。 若要喚醒手錶,請接上 USB 纜線(已接上電源)。 初始設定精靈會隨即執行。 由於並未消除先前的設定值,因此您只需要確認每一個步驟即可。

注释:

當手錶靜止時間超過 10 分鐘,就會切換到省電模式。 若移動手錶,就會重新啟用手錶。

注释:

在更新期間,服務選單內容可隨時變更,恕不另行通知。

重設 GPS

在 GPS 設備找不到訊號的情況下,您可以在服務選單中重設 GPS 資料。

重設 GPS:

 1. 請在維護選單中,使用 Light Lock 捲動到 Action(操作),並使用 Next 進入。
 2. 按下 Light Lock 捲動到 GPS reset(GPS 重設),並使用 Next 進入。
 3. 按下 Start Stop 確認 GPS 重設,或按下 Light Lock 以取消。
注释:

重設 GPS 後會重設 GPS 資料、指南針校準值和恢復時間。 然而,您記錄的日誌將不會被移除。

Sisällysluettelo