Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

倒數計時器

您可以設定倒數計時器以從預設時間倒數到 0。啟用倒數計時器之後,它顯示爲時間模式後的一個額外螢幕。

計時器在最後 10 秒鐘期間每秒發出短暫的聲音,在到達 0 時發出警報。

若要設定倒數時間:

  1. 按下 Start Stop 進入開始選單。
  2. 使用 Light Lock 捲動至 Timers(計時器),然後按 Next 進行選取。
  3. 使用 Light Lock 捲動至 Countdown(倒數),然後按 Next 進行選取。
  4. View 調整倒數時間。
  5. 使用 Start StopLight Lock 設定小時和分鐘值。按 Next 確認。
  6. Start Stop 開始倒數。

countdown timer Ambit2

倒數停止之後,倒數計時器顯示幕在一小時超時之後關閉。

若要停用計時器,請進入開始選單中的 TIMERS(計時器)並選取 END countdown(結束倒數)

提示:

您可以按 Start Stop 暫停/繼續倒數。

Sisällysluettelo