Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Ominaisuudet

Hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset

Suunto EON Steel -laitteen hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset näkyvät erivärisinä. Ne näkyvät selvästi näytössä äänihälytyksen yhteydessä (jos äänet ovat käytössä). Hälytykset ovat aina punaisia. Varoitukset voivat olla punaisia tai keltaisia. Ilmoitukset ovat aina keltaisia.

Kun järjestelmä antaa hälytyksen, varoituksen tai ilmoituksen, näyttöön avautuu viesti. Nämä ponnahdusviestit voi kuitata painamalla mitä tahansa painiketta. Huomiota edellyttävät tiedot pysyvät näytössä tai vieritettävänä elementtinä alakentässä, kunnes tilanne normalisoituu.

Hälytykset ovat kriittisiä tapahtumia, jotka edellyttävät aina välittömiä toimia. Kun hälytystilanne normalisoituu, hälytys loppuu automaattisesti.

HälytysSelitys
AscSpeedAlertNousunopeus on ylittänyt turvallisen 10 metrin minuuttinopeuden vähintään viiden sekunnin ajan.
ErrorConditionDekompression kattosyvyys on ohitettu yli 0,6 metrillä etappisukelluksessa. Laskeudu välittömästi takaisin kattosyvyyden alapuolelle ja jatka nousemista normaalisti.
alarm pO2highHapen osapaine ylittää turvallisen tason (>1,6). Nouse välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on pienempi.
alarm pO2low newHapen osapaine turvallisen rajan alapuolella (<0,18). Laskeudu välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on suurempi.

Varoitukset ilmoittavat tilanteista, jotka voivat vaikuttaa terveyteesi ja turvallisuuteesi, jos et reagoi niihin. Kuittaa varoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

VaroitusSelitys
CNS100% (CNS100%)Keskushermoston myrkytystaso 100%:n rajalla
OTU300 (OTU300)Suositeltu päivittäinen happitoleranssiyksikön raja on saavutettu
Depth (Syvyys)Syvyys ylittää syvyyshälytysrajan
Dive time (Sukellusaika)Sukellusaika ylittää sukellusajan hälytysrajan
Diluent high PO2 (Diluentin hapen osapaine korkea)Diluentin hapen osapaine ylittää turvallisen tason (>1,6); ei välitöntä vaaraa, ellei diluenttia käytetä esim. bailout kaasuna
Diluent low PO2 (Diluentin hapen osapaine matala)Diluentin hapen osapaine alittaa turvallisen tason (<0,18); ei välitöntä vaaraa, ellei diluenttia käytetä esim. bailout kaasuna
Gas time (Kaasuaika)Kaasuaika ylittää kaasuaikahälytyksen rajan tai säiliön paine on alle 35 bar (~510 psi), jolloin kaasuaika on nolla
Safety stop broken (Turvapysähdys ohitettu)Turvapysähdyksen kattosyvyys ohitettu yli 0,6 metrillä (2 jalalla)
Tank pressure (Säiliöpaine)Säiliön paine alittaa säiliön paineen hälytysrajan

Ilmoitukset kertovat tilanteista, jotka edellyttävät ennalta ehkäiseviä toimia. Kuittaa ilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

IlmoitusSelitys
CNS80% (CNS80%)Keskushermoston myrkytystaso 80 %:n rajalla
OTU250 (OTU250)Noin 80 % OTU:n suositellusta päivittäisestä rajasta saavutettu
Change gas (Vaihda kaasu)Kaasuseoksia käytettäessä on nousun aikana turvallista vaihtaa seuraavaan käytettävissä olevaan kaasuseokseen optimaalisen dekompressioprofiilin saavuttamiseksi
Low battery (Akku vähissä)Sukellusaikaa jäljellä noin kolme tuntia
Re-charge needed (Lataus tarpeen)Akussa on varausta noin kahdeksi tunniksi, se on ladattava ennen seuraavaa sukellusta
Setpoint switched (Osapaine vaihdettu)Osapaine vaihdettu automaattisesti suljetun kierron sukelluksessa. Katso Asetuspisteet
Tank POD low battery (Tank POD -laitteen paristo vähissä)Tank POD -laitteen pariston käyttöikä on lopussa ja se on vaihdettava

Määritettävät hälytykset

Määritettäviä hälytyksiä on neljä: syvyys, sukellusaika, säiliöpaine ja kaasuaika. Nämä hälytysasetukset ovat kohdassa Diving settings (Sukellusasetukset / Alarms (Hälytykset). Kullakin näistä hälytyksistä on oma rajansa, ja ne voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä erikseen.

HUOMAUTUS:

Säiliön painelukema muuttuu punaiseksi, jos lukema laskee 50 baarin (720 psi) alapuolelle.

HUOMAUTUS:

Kaasuajan lukema näyttää nollaa ja palaa punaisena, mikäli säiliön paine laskee 35 baarin (500 psi) alle.

Sisällysluettelo