Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800  | EASY RETURNS 

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Brukerhåndbok

 • Registrere en øvelse

Registrere en øvelse

I tillegg til daglig aktivitetssporing, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.

For å registrere en øvelse:

 1. Sette på pulsmåler (valgfri).

 2. Rull opp til treningsikonet og velg med den midtre knappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Trykk øvre høyre eller nedre høyre knapp for å bla gjennom sportsmodusene og velg den du ønsker å bruke med knappen i midten.

 4. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls og tilkoblet GPS). Pil-ikonet (tilkoblet GPS) blinker i grått når du søker og blir grønne når et signal finnes. Hjerteikonet (puls) blinker grått under søking. Når et signal blir funnet, endres det til et farget hjerte festet til et belte hvis du bruker en pulssensor. Hvis du bruker den optiske pulssensoren, blir den til et farget hjerte uten belte.

  Hvis du bruker en pulssensor, men ikonet kun blir grønt (hvilket betyr at den optiske pulssensoren er aktiv), kontroller at pulssensoren er paret, se Pare POD-er og sensorer, og velg sportsmodus på nytt.

  Du kan vente på hvert ikon for å bli grønt eller starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på knappen i midten.

  Start exercise

  Når registreringen starter, låses den valgte pulskilden og kan ikke endres under den pågående treningsøkten.

 5. Under opptaket kan du bytte mellom visninger med knappen i midten.
 6. Trykk på den øvre høyre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste høyre knappen eller gjenoppta med den øverste høyre knappen.

  Recording paused

Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.

SF3 Sport Mode Options

Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over spørsmålet (se Følelse). Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med øvre eller nedre høyre knapper.

Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggoppføringen ved å bla ned til Slett og bekrefte med midtre knapp. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.

Log delete Trainer

Bruke mål under trening

Det er mulig å stille inn ulike mål innenfor Suunto 3/Suunto 3 Fitness når du trener.

Hvis sportsmodusen du valgte har mål som alternativ, kan du justere dem før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten.

Sport Mode Targets Trainer

For å trene med generelt mål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Slå Generelt på ved å trykke på midtknappen.
 4. Velg Varighet eller Avstand.
 5. Velg målet.
 6. Trykk på nedre venstre knapp for å gå tilbake til sportsmodusalternativene.

Når du har generelle mål aktivert, er en fremdriftssøyle synlig på hvert datadisplay.

ZoneDisplay Progress S3F

Du kommer også til å motta en varsling når du har nådd 50 % av målet og når valgt mål er oppfylt.

For å trene med intensitetsmål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Slå Intensitet på ved å trykke på midtknappen.
 4. Velg Puls eller Tempo.
 5. Velg målsonen.
 6. Trykk på nedre venstre knapp for å gå tilbake til sportsmodusalternativene

Tilkoblet GPS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness er i stand til å registrere hastighet og avstand ved løping og gange basert på håndleddsbevegelsen din, men dette må kalibreres etter personlig trinnlengde og bevegelse. Du kan enten kalibrere manuelt (se Hastighets- og avstandskalibrering) eller la tilkoblet GPS gjøre dette automatisk. Den håndleddsbaserte hastigheten og avstanden kalibreres automatisk når du bruker tilkoblet GPS.

I tillegg til mer nøyaktig hastighet og avstand, med tilkoblet GPS kan du også få et spor fra øvelsen som du kan vise på et kart i Suunto-appen.

For å bruke tilkoblet GPS:

 1. Par klokka med Suunto-appen, se Suunto-appen.
 2. La Suunto-appen bruke stedsbestemmelsestjenester.
 3. Holde Suunto-appen aktiv.
 4. Start en sportsmodus med GPS.

GPS-ikonet på klokka blinker grått under søk og blir grønt når tilkoblingen til telefonens GPS er opprettet.

Ikke alle sportsmoduser bruker GPS. Hvis du ikke ser ikonet, betyr det at sportsmodusen er for en aktivitet der GPS ikke er nødvendig, slik som løping på en tredemølle eller svømming i basseng, eller at din Suunto 3/Suunto 3 Fitness ikke er paret med telefonen.

MERK:

Bruk av tilkoblet GPS øker batterikraftforbruket på mobilenheten. GPS-nøyaktighet kan variere avhengig av din mobilenhet og omgivende tilstander. Bygninger kan for eksempel blokkere GPS-signaler. Vær også klar over at GPS-data ikke er tilgjengelig for alle mobiloperativsystemversjoner og at eksisterende support kan trekkes tilbake uten varsel.

Strømsparingsalternativer i sportsmodus

Du kan bruke følgende strømsparingsalternativer for å utvide batteriets levetid:

 • Display-tidsavbrudd: normalt er displayet alltid på under trening. Når du slår på display-tidsavbrudd, slår displayet seg av etter 10 sekunder for å spare batteristrøm. Trykk på en knapp for å sette displayet på igjen.

For å aktivere strømsparingsalternativer:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Rull ned til Hvilemodus og trykk på midtre knapp.
 3. Juster strømsparingsalternativene etter eget ønske og hold midtknappen nede for å avslutte strømsparingsalternativene.
 4. Bla tilbake for å starte visning og start treningen som vanlig.
MERK:

Hvis display-tidsavbrudd er på, kan du fortsatt motta mobile varsler i tillegg til lyd- og vibrasjonsvarsler.

Table of Content