Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.1

Alti-Baro (høydemåler/barometer)

Suunto Traverse måler kontinuerlig absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykksensoren. Basert på denne målingen og referanseverdier beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.

Tre profiler er tilgjengelige: Automatisk, Høydemåler og Barometer. Se Tilpassing av profil til aktivitet hvis du vil ha informasjon om innstilling av profiler.

Hvis du vil vise høydemålerinformasjon, trykk på NEXT i tidsdisplayet eller aktivere høydemålerskjermen fra skjermmenyen.

altimeter views

Du kan skifte til ulike visninger ved å trykke på VIEW.

I høydemåler-profilen kan du se:

 • høyde + temperatur
 • høyde + soloppgang/solnedgang
 • høyde + referansepunkt
 • 12 t høydegraf + høyde

altimeter views

Du kan hente korresponderende visninger i barometer-profilen:

 • barometertrykk + temperatur
 • barometertrykk + soloppgang/solnedgang
 • barometertrykk + referansepunkt
 • 24 t barometertrykkgraf + barometertrykk

Visning av soloppgang og solnedgang er tilgjengelig når GPS er aktivert. Hvis GPS ikke er aktiv, vises tider for soloppgang og solnedgang basert på de siste registrerte GPS-dataene.

Du kan vise/skjule skjermen for Alti-baro under start-menyen.

Hvis du vil skjule alti-baro skjermen:

 1. Trykk på START. mens du er på tidsvisningsskjermen.
 2. Bla til SKJERMER med LIGHT og trykk på NEXT.
 3. Bla til Avslutt høydemåler/barometer og trykk på NEXT.
 4. Hold NEXT inne for å avslutte.

Gjenta prosedyren og velg Høydemåler/barometer for å vise skjermen på nytt.

MERK:

Hvis du har Suunto Traverse festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.

Få riktige avlesninger

Hvis du driver en utendørsaktivitet som krever nøyaktig lufttrykk ved havoverflaten eller høydemålinger, må du først kalibrere Suunto Traverse ved å angi enten gjeldende høydemeter eller lufttrykk over havoverflaten.

TIPS:

Absolutt lufttrykk og kjent høydereferanse = lufttrykk ved havoverflaten. Absolutt lufttrykk og kjent lufttrykk ved havoverflaten = høyde.

Høyden der du befinner deg kan du finne i de fleste topografiske kart eller på Google Earth. En referanse til lufttrykket over havoverflaten der du befinner deg, kan du finne ved å bruke nettsidene for nasjonale værtjenester.

pressure sensor Traverse

FORSIKTIG:

Hold området rundt sensoren fritt for støv og sand. Før aldri inn gjenstander i sensoråpningene.

Hvis FusedAlti er aktivert, vil høydeavlesningen bli korrigert automatisk med FusedAlti kombinert med kalibrering av høyde og lufttrykk ved havoverflaten. Se FusedAlti hvis du vil ha mer informasjon.

Endringer i lokale værforhold påvirker høydeavlesninger. Hvis det lokale været endres ofte, er det tilrådelig å tilbakestille gjeldende høydereferanseverdi ofte, helst før du starter reisen når referanseverdiene er tilgjengelige. Så lenge det lokale været er stabilt, behøver du ikke å angi referanseverdier.

Slik stiller du inn referanseverdier for lufttrykk ved havoverflaten og høyde:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Bla til HØYDEMÅLER/BAROMETER med LIGHT og med NEXT.
 3. Trykk på NEXT for å gå inn på Referanse. Følgende innstillingsalternativer er tilgjengelige:
 4. FusedAlti: GPS er slått på, og klokken begynner å beregne høydemeter basert på FusedAlti.
 5. Høyde: Angi høyden manuelt.
 6. Havnivåtrykk: Angi referanseverdien for lufttrykket ved havoverflaten manuelt.
 7. Angi referanseverdien med START og LIGHT. Godta verdiene med NEXT.
TIPS:

Når en aktivitet ikke registreres, trykk på START i skjermen alti-baro for å gå direkte til menyen HØYDEMÅLER/BAROMETER.

Brukereksempel: Angi høydereferanseverdi

Det er din andre dag på en todagers tur. Du innser at du glemte å bytte fra barometer-profil til høydemåler-profil da du begynte å bevege deg om morgenen. Du vet at gjeldende høydeavlesninger fra Suunto Traverse er feilaktige.

Du drar derfor til nærmeste plassering på det topografiske kartet som det tilbys en høydereferanse for. Du retter opp Suunto Traverse høydereferanseverdi tilsvarende og bytter til høydemåler-profil. Dine høydeavlesninger er riktige igjen.

Tilpassing av profil til aktivitet

Høydemåler-profilen bør velges når utendørsaktiviteten involverer endringer i høyde (f.eks. fotturer i fjellet).

Barometer-profilen bør velges når utendørsaktiviteten ikke involverer endringer i høyde (f.eks. kano).

Hvis du vil oppnå riktige avlesninger, må du tilpasse profilen til aktiviteten. Du kan enten la Suunto Traverse bestemme en passende profil for aktiviteten med automatisk profil, eller du kan velge en profil selv.

Slik angir du alti-baro-profilen:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Bla til HØYDEMÅLER/BAROMETER med LIGHT og med NEXT.
 3. Bla til Profil med START og med NEXT.
 4. Endre profilen med START eller LIGHT og bekreft valget med NEXT.
 5. Hold NEXT inne for å avslutte.

Feilaktige avlesninger

Hvis høydemåler-profilen er på over lengre tid og det er registrert en fast plassering på enheten samtidig som det lokale været endres, vil enheten gi feilaktige høydeavlesninger.

Hvis du bruker høydemåler-profilen og været endres ofte mens du beveger deg opp eller ned i høyden, vil enheten gi deg feilaktige avlesninger.

Hvis du bruker barometer-profilen over en lengre tidsperiode mens du beveger deg opp eller ned i høyden, antar enheten at du fortsatt står stille, og tolker endringene i høyde som endringer i lufttrykk ved havoverflaten. Den vil derfor gi deg feilaktige avlesninger av lufttrykket ved havoverflaten.

Bruke høydemålerprofil

Høydemåler-profilen beregner høyde basert på referanseverdiene. Referanseverdien kan enten være lufttrykk ved havoverflaten eller høyde. Når høydemåler-profilen er aktiv, vises høydemåler-ikonet på toppen av skjermen alti-baro.

altimeter profile Traverse

Bruke barometerprofilen

Barometer-profilen viser gjeldende lufttrykk ved havoverflaten. Dette er basert på referanseverdiene og det konstant målte absolutte lufttrykket.

Når barometer-profilen er aktivert, vises barometerikonet på skjermen.

barometer profile Traverse

Bruke automatisk profil

Automatisk-profilen veksler mellom høydemåler- og barometer-profilene avhengig av dine bevegelser.

Det er ikke mulig å måle vær- og høydeendringer samtidig, da begge deler fører til en endring i lufttrykket. Suunto Traverse sanser vertikal bevegelse og bytter til måling av høyde når det trengs. Når høyden vises, er den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.

Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker Suunto Traverse alle trykkendringer som værendringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Høydeavlesningen forblir fast og hvis være endrer seg, vil du se endringene i avlesningen for lufttrykk ved havoverflaten.

Hvis du forflytter deg i høyde (mer enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 3 minutter), tolker Suunto Traverse alle trykkendringer som bevegelser i høyde.

Avhengig av hvilken profilen som er aktiv, får du tilgang til høydemåleren eller barometeret i skjermen alti-baro med VIEW.

MERK:

Når du bruker automatisk-profilen, vises ikke barometer- eller høydemålerikoner på skjermen.

Table of Content