Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.1

Kompass

Suunto Traverse har et digitalt kompass som lar deg orientere deg i forhold til magnetisk nordpol. Kompasset med vinkelkompensator gir deg nøyaktige avlesninger selv om kompasset ikke holdes vannrett.

Du kan vise/skjule skjermen for å vise kompasset fra start-menyen nedenfor SKJERMER » Kompass.

Standard kompass-skjerm har følgende informasjon:

 • midterste rad: kompasskurs i grader
 • nederste rad: trykk på VIEW for å se gjeldende klokkeslett, himmelretning eller tom (ingen verdi)

compass Traverse

Du kan vise/skjule skjermen for å vise kompasset fra start-menyen nedenfor Generelt » Formats (formater) » Kompassenhet. Velg noe som er den primære verdien i midten av kompassvisningen: grader, Mils eller kardinaler.

Kompasset vil sette seg selv i strømsparingsmodus etter ett minutt. Aktivere den på nytt med START.

Kalibrere kompasset

Hvis du ikke har brukt kompasset før, må du først kalibrere det. Drei og vipp klokken i flere retninger til klokken piper som indikasjon på at kalibreringen er fullført.

calibrating compass

Hvis kalibreringen er vellykket, vises teksten Kalibrering vellykket. Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises teksten Kalibrering mislyktes. Trykk på START for å kalibrere på nytt.

Hvis du allerede har kalibrert kompasset og vil kalibrere det på nytt, kan du starte kalibreringsprosessen manuelt.

Slik startes kalibreringen manuelt:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og med NEXT.
 3. Bla til Innstillinger med LIGHT og med NEXT.
 4. Bla til Kompass med LIGHT og med NEXT.
 5. Trykk på NEXT for å velge Kalibrering.

Innstilling av misvisning

Angi en nøyaktig misvisningsverdi slik at du sikrer riktige kompassavlesninger.

Papirkart peker rett nordover. Kompasser peker imidlertid mot magnetisk nordpol – en region over jorden som påvirkes av jordens magnetfelt. Fordi det magnetiske nord og rett nord ikke er på samme sted, må du korrigere kompasset for misvisning. Vinkelen mellom det magnetiske nord og rett nord utgjør misvisningen.

Misvisningsverdien vises på de fleste kart. Plasseringen av magnetisk nordpol endres hvert år, så den mest nøyaktige og oppdaterte misvisningsverdien kan innhentes fra Internett (for eksempel www.magnetic-declination.com).

Orienteringskart produseres imidlertid i forhold til magnetisk nordpol. Dette innebærer at når du bruker orienteringskart, må du slå av misvisningskorrigeringen ved å sette misvisningsverdien til 0 grader.

Slik angir du misvisningsverdien:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og med NEXT.
 3. Bla til Innstillinger med LIGHT og med NEXT.
 4. Bla til Kompass med LIGHT og med NEXT.
 5. Bla til Misvisning med LIGHT og med NEXT.
 6. Slå av misvisningen ved å velge --, eller velg W (vest) eller E (øst). Angi misvisningsverdien med START eller LIGHT.

setting declination Traverse

 1. Trykk på NEXT for å godta innstillingen.
TIPS:

Du kan også få tilgang til navigasjonsmenyen og kompassinnstillingene ved å trykke på START under navigering.

Innstilling av sperrefunksjon på peiling

Du kan markere retning til målet i forhold til Nord med sperrefunksjonen på peilingen.

For å låse en peiling:

 1. Med kompasset aktivt, holder du klokken foran deg og snur deg mot målet.
 2. Trykk på BACK LAP for å låse nåværende grad på klokken som peiling.
 3. En tom trekant angir den låste peilingen i forhold til Nord-indikatoren (fast trekant).
 4. Trykk på BACK LAP for å tømme sperrefunksjonen på peiling.

setting bearing lock Traverse

MERK:

Når du bruker kompasset under registrering av en aktivitet, kan knappen BACK LAP bare låse og fjerne peilingen. Avslutt kompassvisning for å lage en runde med BACK LAP.

Table of Content