Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.1

Interessepunkter

Suunto Traverse inneholder GPS-navigasjon som gjør at du kan navigere til et forhåndsinnstilt mål lagret som et interessepunkt (POI).

MERK:

Du kan også starte navigasjon til et interessepunkt når du registrerer en aktivitet (se Registrering av aktiviteter).

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Trykk på START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og trykk på NEXT.
 3. Bla til Interessepunkter (POI) med LIGHT og trykk på NEXT.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å navigere til med START eller LIGHT og velg med NEXT.
 5. Trykk på NEXT igjen for å velge Naviger. Hvis det er første gang du bruker kompasset, må du kalibrere det (se Kalibrere kompasset). Etter aktivering av kompasset, vil klokken søke etter et GPS-signal. All navigering registreres. Hvis klokken har mer enn en sportsmodus, blir du bedt om å velge en.
 6. Start navigeringen til interessepunktet.

Klokken viser breadcrumb-visningen, viser posisjonen din og interessepunktets posisjon.

Du kan gå inn på en ekstra veiledning ved å trykke på VIEW:

 • avstand og retning til interessepunkt i en rett linje
 • avstand til interessepunkt og estimert tid basert på gjeldende hastighet,
 • forskjell mellom gjeldende høyde og interessepunktets høyde

navigating POI Traverse

Når du står stille eller beveger deg langsomt (< 4 km/t), viser klokken deg retningen til interessepunktet (eller rutepunktet hvis du navigerer en rute) basert på kompasskursen.

Når du beveger deg (> 4 km/t), viser klokken deg retningen til interessepunktet (eller rutepunktet hvis du navigerer en rute) basert på GPS.

Retningen til målet, eller peilingen, vises med den tomme trekanten. Reiseretningen, eller kursen, er angitt med de heltrukne linjene på toppen av skjermen. Du sørger for at du beveger deg i riktig retning ved å samkjøre disse to.

navigating POI moving Traverse

Kontrollere koordinatene for plasseringen din

Suunto Traverse gjør det mulig for deg å kontrollere koordinatene for gjeldende plassering ved hjelp av GPS.

Slik kontrollerer du koordinatene for plasseringen din:

 1. Trykk på START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og trykk på NEXT.
 3. Bla til Sted med LIGHT og trykk på NEXT.
 4. Trykk på NEXT for å velge Gjeldende.
 5. Klokken søker etter et GPS-signal og viser GPS funnet etter å ha hentet signalet. Deretter vises gjeldende koordinater i displayet.
TIPS:

Du kan også sjekke plasseringen når du registrerer en aktivitet ved å holde inne NEXT for å gå inn på NAVIGASJON i innstillingsmenyen eller trykke på START i breadcrumb-skjermen.

Legge til et interessepunkt (POI)

Suunto Traverse lar deg lagre gjeldende plassering som et interessepunkt (POI).

Du kan lagre opptil 250 interessepunkter i klokken.

Når de legger til et interessepunkt (POI), velg POI-type (ikon) og navn på POI fra en forhåndsdefinert liste.

Slik lagrer du et POI:

 1. Trykk START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og trykk på NEXT.
 3. Bla til Sted med LIGHT og trykk på NEXT.
 4. Velg Gjeldende eller velg Definer for å endre lengde- og breddegradsverdier manuelt.
 5. Trykk START for å lagre plasseringen.
 6. Velg et passende navn for plasseringen. Bla gjennom navnalternativene med START eller LIGHT. Velg et navn med NEXT.
 7. Trykk på START for å lagre interessepunktet (POI).
TIPS:

Du kan raskt lagre nåværende plassering som et interessepunkt ved å holde inne VIEW. Dette kan gjøres fra alle skjermbilder.

Slette et interessepunkt

Du kan slette et interessepunkt (POI) direkte i klokken.

Slik sletter du et interessepunkt:

 1. Trykk START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og trykk på NEXT.
 3. Bla til Interessepunkter (POI) med LIGHT og trykk på NEXT.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å slette med START eller LIGHT og velg med NEXT.
 5. Bla til Slett med START og trykk på NEXT.
 6. Trykk på START for å bekrefte.

Table of Content