Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 5 Podręcznik użytkownika

Dzienna aktywność

Monitorowanie aktywności

Zegarek monitoruje ogólny poziom aktywności w ciągu dnia. Jest to istotny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz zachować kondycję i zdrowie, czy trenujesz na zbliżające się zawody. Dobrze jest być aktywnym, ale gdy ciężko trenujesz, musisz pamiętać aby zaplanować dni odpoczynku o niskim poziomie aktywności.

Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Na koniec tygodnia zegarek przedstawia podsumowanie aktywności.

W widoku zegarka wciśnij prawy dolny przycisk, aby zobaczyć aktywność danego dnia.

ActivityMonitoring steps Spartan Trainer

Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Licznik ogólnej liczby kroków działa cały czas, także podczas rejestrowania sesji treningowych i innych form aktywności. W przypadku niektórych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.

PORADA:

Aby zwiększyć dokładność śledzenia kroków, zdefiniuj miejsce i sposób noszenia zegarka Suunto, podczas jego konfigurowania lub w menu Ustawienia » Ogólne » Osobiste » Pozycja urządzenia.

Naciśnij lewy górny przycisk, oprócz kroków zobaczyć szacowaną liczbę kalorii spalonych danego dnia.

ActivityMonitoring calories Spartan Trainer

Duża liczba pośrodku ekranu to szacowana liczba kalorii spalonych dotąd aktywnie w ciągu dnia. Poniżej znajduje się łączna liczba spalonych kalorii. Suma obejmuje kalorie spalone aktywnie oraz podstawową przemianę materii (patrz poniżej).

Pierścień na obu ekranach przedstawia, jak blisko jesteś osiągnięcia celów dziennej aktywności. Wartości docelowe można dostosować do swoich preferencji (patrz poniżej).

Możesz także sprawdzić liczbę kroków w ostatnich siedmiu dniach naciskając środkowy przycisk. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby zobaczyć kalorie.

ActivityMonitoring steps 7days

Cele aktywności

Można dostosować codzienne cele w zakresie kroków i kalorii. Na ekranie monitorowanie aktywności naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć ustawienia.

Activity Goals Trainer

Ustawiając cel dotyczący kroków, określa się łączną liczbę kroków dziennie.

Łączna liczba kalorii spalanych dziennie jest oparta na dwóch czynnikach: współczynnik BMR (Basal Metabolic Rate – podstawowa przemiana materii) i aktywność fizyczna.

Activity Goals calories Trainer

Współczynnik BMR to ilość kalorii spalana przez organizm podczas odpoczynku. Są to kalorie zużywane przez organizm do utrzymania ciepłoty i wykonywania podstawowych funkcji, takich jak mruganie powiekami i praca serca. Wartość zależy od osobistego profilu, w tym czynników takich jak wiek i płeć.

Ustawiając cel dotyczący kalorii, definiujesz, ile kalorii chcesz spalać oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół ekranu aktywności przesuwa się wraz z kaloriami spalanymi w ciągu dnia w porównaniu do ustalonego celu.

Chwilowe tętno

Ekran chwilowego tętna przedstawia wartość chwilową tętna.

W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu tętna.

Instant HR Trainer

Naciśnij górny przycisk, aby opuścić ten ekran i powrócić do widoku tarczy zegarka.

Codzienne tętno

Ekran z dziennym wynikiem tętna przedstawia Twoje tętno z ostatnich 12 godzin. Stanowi pomocne źródło informacji o regeneracji po ciężkiej sesji treningowej.

Ekran przedstawia tętno z 12 godzin w formie wykresu. Wykres jest rysowany na podstawie średniego tętna w 24-minutowych okresach. Ponadto naciśnięcie prawego dolnego przycisku powoduje wyświetlenie szacunku średniego godzinnego zużycia kalorii oraz najniższego tętna w okresie 12-godzinnym.

Minimalne tętno z ostatnich 12 godzin to dobry wskaźnik stanu regeneracji. Jeśli jest wyższe niż normalne, prawdopodobnie organizm nie zregenerował się jeszcze po ostatniej sesji treningowej.

Daily HR Trainer

W przypadku rejestrowania ćwiczenia, dzienne wartości tętna odpowiadają podwyższonemu tętnu i spalaniu kalorii wynikającemu z treningu. Pamiętaj, że wykres i tempo spalania kalorii to średnie. Jeśli tętno osiąga wartość szczytową 200 uderzeń na minutę podczas ćwiczenia, wykres nie przedstawia tej maksymalnej wartości, ale średnią z 24 minut, gdy wystąpiła wartość szczytowa.

Zanim będzie można zobaczyć tętno dzienne, należy aktywować funkcję tętna dziennego. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień w części Aktywność. Z ekranu dziennego tętna można także uzyskać dostęp do ustawień aktywności przytrzymując środkowy przycisk.

Gdy włączona jest funkcja dziennego tętna, zegarek regularnie sprawdza tętno za pomocą optycznego czujnika tętna. Zwiększa to nieznacznie zużycie energii baterii.

Daily HR setting Trainer

Po włączeniu zegarek zaczyna wyświetlać dzienne informacje o tętnie po 24 minutach.

Aby wyświetlić dzienne tętno:

  1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu tętna chwilowego.
  2. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do ekranu dziennego tętna.
  3. Naciśnij prawy dolny przycisk, aby wyświetlić spalanie kalorii.
UWAGA:

Po okresie nieaktywności, np. gdy nie nosisz zegarka lub śpisz, zegarek przechodzi do trybu hibernacji i wyłącza optyczny czujnik tętna. Jeśli chcesz monitorować tętno w nocy, włącz tryb Nie przeszkadzać (patrz Tryb Nie przeszkadzać).

Spis treści