Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 5 Podręcznik użytkownika

Parowanie czujników POD i czujników

Sparuj zegarek z urządzeniem Bluetooth Smart POD oraz czujnikami w celu zbierania dodatkowych informacji, takich jak moc pedałowania, podczas rejestracji ćwiczenia.

Suunto 5 obsługuje następujące typy urządzeń POD i czujników:

 • Tętno
 • Rower
 • Moc
 • Noga
UWAGA:

Nie możesz sparować żadnego urządzenia, gdy włączony jest tryb samolotowy. Przed parowaniem wyłącz tryb samolotowy. Patrz: Tryb samolotowy.

Aby sparować urządzenie POD lub czujnik:

 1. Przejdź do ustawień zegarka i wybierzŁączność.
 2. Wybierz Paruj czujnik, aby uzyskać listę typów czujników.
 3. Naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć listę, następnie wybierz typ czujnika za pomocą środkowego przycisku.

  Trainer – lista czujników

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na zegarku, aby ukończyć parowanie (jeśli to konieczne, zajrzyj do instrukcji czujnika lub urządzenia POD), naciskając środkowy przycisk, aby przejść do następnego kroku.

  Trainer – czujnik sparowany

Jeśli urządzenie POD wymaga podania ustawień, takich jak długość korby w przypadku czujnika mocy POD, należy podać te dane podczas procesu parowania.

Po sparowaniu urządzenia POD lub czujnika zegarek wyszukuje go po wybraniu trybu sportowego korzystającego z tego typu czujnika.

Możesz zobaczyć pełną listę sparowanych urządzeń na zegarku w ustawieniach w obszarze Łączność » Sparowane urządzenia.

Za pomocą tej listy, jeśli chcesz, możesz usunąć (odparować) urządzenie. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.

Kalibrowanie rowerowego czujnika POD

W przypadku rowerowych czujników POD należy w zegarku ustawić obwód koła. Obwód powinien być podany w milimetrach. Operacja ta to jeden z kroków kalibracji. W przypadku zmiany kół na koła o innym obwodzie należy zmienić ustawienie obwodu koła w zegarku.

Aby zmienić obwód koła:

 1. W obszarze ustawień przejdź do części Łączność » Sparowane urządzenia.
 2. Wybierz pozycję Czujnik Bike POD.
 3. Wybierz nowy obwód koła.

Kalibrowanie nożnego czujnika POD

Po sparowaniu nożnego czujnika POD zegarek automatycznie kalibruje go za pomocą odbiornika GPS. Zalecamy używanie automatycznej kalibracji, ale można ją wyłączyć, jeśli to konieczne, za pomocą ustawień czujnika POD w części Łączność » Sparowane urządzenia.

Przy pierwszej kalibracji z odbiornikiem GPS należy wybrać tryb sportowy, w którym jest używany nożny czujnik POD, a dokładność GPS jest ustawiona na tryb Najlepsza. Uruchom rejestrowanie i biegnij w jednakowym tempie na poziomej powierzchni (o ile to możliwe) przez co najmniej 15 minut.

Biegnij z normalnym średnim tempem w celu początkowej kalibracji, a następnie zatrzymaj rejestrowanie ćwiczenia. Przy następnym użyciu nożnego czujnika POD kalibracja będzie gotowa.

Zegarek automatycznie ponownie kalibruje nożny czujnik POD (jeśli to konieczne), gdy dostępna jest prędkość obliczona na podstawie danych GPS.

Kalibrowanie czujnika POD mocy

W przypadku czujników POD mocy (mierników mocy) konieczne jest zainicjowanie kalibracji w opcjach trybu sportowego zegarka.

Aby skalibrować czujnik POD mocy:

 1. Sparuj czujnik POD mocy z zegarkiem, jeśli nie jest jeszcze sparowany.
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z czujnika POD mocy, a następnie otwórz opcje tego trybu.
 3. Wybierz opcję Skalibruj czujnik Power POD i postępuj zgodnie z instrukcjami na zegarku.

Od czasu do czasu należy ponownie kalibrować czujnik POD mocy.

Spis treści