Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 5 Podręcznik użytkownika

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do ciągłego monitorowania aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).
 2. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 3. Przewiń w górę do ikony ćwiczenia i wybierz za pomocą środkowego przycisku.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewinąć tryby sportowe, następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.

 5. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od używanych akcesoriów (takich jak czujnik tętna i podłączony odbiornik GPS). Ikona strzałki (podłączony odbiornik GPS) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Ikona serca (tętno) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna. Jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna, ikona zmienia się w kolorowe serce bez paska.

  Jeśli używasz czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor na zielony, sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, zobacz w tym celu punkt Parowanie czujników POD i czujników, a następnie ponownie wybierz tryb sportowy.
  Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na zielony lub czerwony albo rozpocząć rejestrowanie w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Start exercise

  Po rozpoczęciu zapisu wybrane źródło tętna zostaje zablokowane i nie można go zmienić podczas treningu.

 6. Podczas rejestrowania możesz przełączać między ekranami za pomocą środkowego przycisku.

 7. Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą prawego dolnego przycisku lub kontynuuj naciskając prawy górny przycisk.

  Recording paused

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

Jeśli używasz trybu wielosportowego, przełączaj sporty, przytrzymując naciśnięty prawy górny przycisk.

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie (patrz Odczucie). Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku.

Zapis, którego nie chcesz przechowywać, możesz usunąć poprzez przewinięcie w dół do pozycji Usuń i potwierdzenie za pomocą środkowego przycisku. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Log delete Trainer

Tryby sportowe

Zegarek jest wyposażony w szereg fabrycznych trybów sportowych. Tryby są zaprojektowane do konkretnych form aktywności i sposobów używania, od swobodnego spaceru po zawody triathlonowe.

Gdy rejestrujesz ćwiczenie (zobacz Rejestracja ćwiczenia), możesz przesunąć palcem w górę i w dół, aby zobaczyć krótką listę trybów sportowych. Dotknij ikony na końcu krótkiej listy, aby wyświetlić kompletną listę i zobaczyć wszystkie tryby sportowe.

Other icon

Każdy tryb sportowy oferuje unikalny zestaw ekranów, które wyświetlają inne dane w zależności od wybranego trybu. Można edytować i personalizować dane wyświetlane na zegarku podczas ćwiczeń, używając aplikacji Suunto.

Dowiedz się, jak personalizować tryby sportowe w aplikacji Suunto (Android) lub Suunto (iOS).

Korzystanie z wartości docelowych podczas treningu

Istnieje możliwość ustawiania różnych celów za pomocą Suunto 5 podczas wykonywania ćwiczeń.

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcję wartości docelowych, można je dostosować przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk.

Sport Mode Targets S5

Aby ćwiczyć z ogólną wartością docelową:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Wybierz Czas trwania lub Odległość.
 4. Wybierz swój cel.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, by powrócić do opcji trybu sportowego.

Po uaktywnieniu ogólnych wartości docelowych na każdym ekranie danych widoczny jest miernik celu przedstawiający postępy.

ZoneDisplay Progress Trainer

Powiadomienie otrzymasz też, gdy osiągniesz 50% celu i po zrealizowaniu celu.

Aby ćwiczyć z celem dotyczącym intensywności:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Strefy intensywności i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Wybierz Tętno, Tempo lub Zasilanie.
  (Opcje zależą od wybranego trybu sportowego i tego, czy masz sparowany z zegarkiem czujnik POD).
 4. Wybierz swoją strefę docelową.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, by powrócić do opcji trybu sportowego

Nawigacja podczas treningu

Możesz nawigować na trasie lub do punktu POI, rejestrując ćwiczenie.

Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączony odbiór danych GPS, aby mieć dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. Utwórz trasę lub punkt POI w aplikacji Suunto i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z odbiornika GPS, a następnie naciśnij dolny przycisk w celu otwarcia opcji. Możesz ewentualnie najpierw rozpocząć rejestrowanie, a następnie przytrzymać naciśnięty środkowy przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego.
 3. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Naciskaj górny i dolny przycisk, aby wybrać opcję nawigacji i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Wybierz trasę lub punkt POI, do którego chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk. Następnie naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.

Jeśli rejestracja ćwiczenia nie została jeszcze rozpoczęta, ostatni krok prowadzi z powrotem do opcji trybu sportowego. Przewiń w górę do widoku początkowego i rozpocznij rejestrację.

Podczas ćwiczenia naciśnij środkowy przycisk, aby przewinąć do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa lub wybrany punkt POI. W celu uzyskania dalszych informacji o ekranie nawigacji zobacz Nawigowanie do punktu POI i Trasy.

Gdy wyświetlany jest ten ekran, możesz przeciągnąć palcem w górę lub nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Za pomocą opcji nawigacji można na przykład wybrać inną trasę lub punkt POI, sprawdzić aktualne współrzędne położenia, a także zakończyć nawigację poprzez wybranie opcji Szlak powrotny.

Zarządzanie energią baterii

Twoje urządzenie Suunto 5 dysponuje systemem zarządzania energią baterii: korzysta z inteligentnej technologii baterii, aby zapewnić, że zegarek nie wyczerpie się, gdy jest najbardziej potrzebny.

Zanim rozpoczniesz rejestrowanie ćwiczenia (patrz część Rejestracja ćwiczenia), możesz zobaczyć szacunkowy czas pozostałego działania w bieżącym trybie baterii.

Battery Exercise S9

Dostępne są dwa wstępnie definiowane tryby baterii: Osiągi (domyślny) i Wytrzymałość. Ich zmiana wpływa na czas pracy baterii, ale także na działanie zegarka.

Na ekranie początkowym dotknij opcji Opcje » Tryb baterii, aby zmienić tryb baterii i zobaczyć, jak poszczególne tryby wpływają na działanie zegarka.

Battery Modes S9

PORADA:

Możesz także szybko zmienić tryb baterii na ekranie startowym, naciskając górny przycisk.

Oprócz tych dwóch zdefiniowanych trybów baterii możesz także utworzyć niestandardowy tryb baterii z własnymi ustawieniami. Niestandardowy tryb jest powiązany z wybranym trybem sportowym, dzięki czemu można utworzyć niestandardowy tryb baterii dla każdego trybu sportowego.

UWAGA:

Jeśli podczas ćwiczenia rozpoczniesz nawigowanie lub użyjesz danych nawigacyjnych, takich jak szacowany czas przybycia (ETA), odbiornik GPS przejdzie do trybu Najlepsza, niezależnie od trybu baterii.

Powiadomienia dotyczące baterii

Poza trybami baterii zegarek wyświetla inteligentne przypomnienia, które ułatwiają naładowanie baterii do poziomu potrzebnego podczas następnej przygody. Niektóre przypomnienia mają charakter profilaktyczny i są oparte na przykład na historii aktywności. Wyświetlane są także powiadomienia, na przykład, gdy zegarek zauważy, że spada ilość energii w baterii podczas rejestrowania aktywności. Automatycznie zasugeruje zmianę na inny tryb baterii.

Battery Warning S9

Zegarek zaalarmuje, gdy poziom naładowania baterii osiągnie 20%, a także ponownie, gdy poziom naładowania baterii osiągnie 10%.

Pływanie

Możesz używać Suunto 5 podczas pływania w basenie.

W trybie sportowym pływania w basenie zegarek oblicza przebyty dystans na podstawie długości basenu. Długość basenu można zmienić za pomocą opcji trybu sportowego przed rozpoczęciem pływania.

UWAGA:

Nadgarstkowy czujnik tętna może nie działać pod wodą. Użyj napiersiowego czujnika tętna, aby dokładniej monitorować tętno.

Trening interwałowy

Treningi interwałowe to popularna forma trenowania polegająca na cyklicznych zmianach intensywności ćwiczeń. Dzięki zegarkowi Suunto 5 możesz zdefiniować własny trening interwałowy przypisany do każdego trybu sportowego w zegarku.

Podczas definiowania własnych interwałów należy ustawić cztery pozycje:

 • Interwały: przełączanie wł./wył. umożliwiające trening interwałowy. Po włączeniu opcji do ekranu trybu sportowego dodawany jest trening interwałowy.
 • Powtórzenia: liczba zestawów ćwiczeń interwałowych i okresów regeneracji, które chcesz wykonać.
 • Interwał: długość interwału o wysokiej intensywności na podstawie dystansu lub czasu trwania.
 • Regeneracja: długość przerwy na odpoczynek pomiędzy interwałami, na podstawie dystansu lub czasu trwania.

Pamiętaj, że jeśli używasz dystansu do definiowania interwałów, musisz włączyć tryb sportowy mierzący dystans. Pomiar można oprzeć na danych GPS lub odczycie z czujnika nożnego lub rowerowego POD.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z interwałów, nie możesz aktywować nawigacji.

Aby trenować z interwałami:

 1. Na ekranie początkowym wybierz sport.
 2. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 3. Przewiń w dół do pozycji Interwały i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Włącz interwały i dostosuj ustawienia opisane powyżej.

  Ustawienia treningu interwałowego

 5. Przewiń w górę do pozycji Wstecz i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.

 6. Naciskaj prawy górny przycisk, aż powrócisz do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zwykle.
 7. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby zmienić widok na ekran interwałów, następnie naciśnij prawy górny przycisk, gdy będziesz gotów do rozpoczęcia treningu interwałowego.

  Trainer – rozpoczęcie treningu interwałowego

 8. Jeśli chcesz zatrzymać trening interwałowy przed ukończeniem wszystkich powtórzeń, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje trybu sportowego i wyłączyć funkcję Interwały.

UWAGA:

Gdy wyświetlony jest ekran interwałów, przyciski działają normalnie. Na przykład, naciśnięcie górnego przycisku powoduje wstrzymanie rejestracji ćwiczenia, a nie tylko treningu interwałowego.

Po zatrzymaniu rejestracji ćwiczenia funkcja treningu interwałowego zostaje automatycznie wyłączona w danym trybie sportowym. Inne ustawienia nie są jednak zmieniane, dlatego można łatwo rozpocząć ten sam trening przy następnym użyciu trybu sportowego.

Motyw wyświetlacza

Aby zwiększyć czytelność ekranu zegarka podczas ćwiczeń lub nawigacji, możesz wybierać motywy jasne lub ciemne.

W przypadku jasnego motywu tło ekranu jest jasne, a cyfry ciemne.

W przypadku ciemnego motywu kontrast jest odwrócony: tło ekranu jest ciemne, a cyfry jasne.

Motyw to ustawienie ogólne zegarka, które możesz zmienić w dowolnej opcji trybu sportowego.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w opcjach trybu sportowego:

 1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy górny przycisk w celu wyświetlenia ekranu początkowego.
 2. Przewiń do pozycji Ćwiczenia i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przejdź do dowolnego trybu sportowego i naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 4. Przewiń w dół do pozycji Kompozycja i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Przełącz między trybem jasnym i ciemnym, naciskając prawy górny i prawy dolny przycisk i akceptując za pomocą środkowego przycisku.
 6. Przewiń z powrotem w górę, aby zamknąć opcje trybu sportowego i uruchomić (lub zamknąć) tryb sportowy.

Autopauza

Funkcja Autopauza zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie do wartości powyżej 3 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Możesz włączyć lub wyłączyć autopauzę dla każdego trybu sportowego z poziomu ustawień trybu sportowego w zegarku, zanim rozpoczniesz rejestrację ćwiczenia.

Jeśli autopauza jest włączona w trakcie rejestrowania, gdy wystąpi automatyczne wstrzymanie rejestracji, wyświetlany jest komunikat podręczny.

autopause Trainer

Naciskaj środkowy przycisk, aby wyświetlać dane i przełączać widok między aktualnym dystansem, tętnem, czasem i poziomem naładowania baterii.

autopause time Trainer

Możesz automatycznie wznowić rejestrowanie, gdy ponownie zaczniesz się ruszać, albo wznowić ręcznie z poziomu ekranu podręcznego, naciskając prawy górny przycisk.

Odczucie

Jeśli trenujesz regularnie, odczucia po każdym treningu są dobrym wskaźnikiem ogólnej kondycji fizycznej.

Można wybrać spośród pięciu stopni odczuć:

 • Słabe
 • Średnie
 • Dobre
 • Bardzo dobre
 • Doskonałe

Dokładne znaczenie tych opcji zależy od ciebie. Ważne jest, aby stosować je konsekwentnie.

Możesz zarejestrować swoje samopoczucie w zegarku po każdej sesji treningowej poprzez zatrzymanie rejestracji i udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki Ci się podobało?”.

feeling how was it Trainer

Możesz pominąć udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

Spis treści