Alarm

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Alarm

Możesz ustawić jeden alarm dziennie. Ustawiony alarm zostaje wyświetlony na linii czasu.

alarm timeline

Aby ustawić alarm:

  1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu opcji.
  2. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do funkcji Czas i Data.
  3. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do ustawień alarmu.
  4. Włącz alarm i potwierdź wybór.
  5. Ustaw godzinę i minuty, a następnie potwierdź.
  6. Aby wyjść z tej funkcji, przytrzymaj środkowy przycisk.