Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Godzina

Za pomocą zegarka Suunto Kailash możesz śledzić trzy różne godziny: czas lokalny, czas domowy i czas światowy.

Czas lokalny to czas w bieżącej lokalizacji. Patrz Czas lokalny.

Czas domowy to godzina w głównym miejscu zamieszkania, którą można zdefiniować za pomocą ustawienia miejsca zamieszkania. Patrz Czas domowy.

Czas światowy to czas w wybranym miejscu, takim jak drugie biuro czy ulubione miejsce wakacyjne. Patrz Czas światowy.

Czas lokalny

Czas lokalny, czyli główny, to godzina w Twojej obecnej lokalizacji. Jest ona automatycznie ustawiana i na bieżąco aktualizowana, o ile włączony jest odbiornik GPS i stosowany jest czas letni. Czas ten jest aktualizowany automatycznie nawet, jeśli zostanie ustawiony ręcznie, o ile nie wyłączysz funkcji czasu GPS (patrz Czas GPS).

Możesz ręcznie ustawić czas lokalny w menu opcji, używając funkcji CZAS I DATA » Czas i Data.

Czas domowy

Czas domowy to druga, opcjonalna godzina, którą możesz obserwować po opuszczeniu miejsca zamieszkania (patrz Miejsce zamieszkania). Czas domowy jest aktualizowany na podstawie godziny GPS i ustawienia czasu letniego.

Czas domowy jest wyświetlany na ekranie linii czasowej, gdy różni się od czasu głównego, na przykład podczas podróży. Naciśnij dolny przycisk, aby zmienić widoki i sprawdzić czas domowy.

home time view

Czas światowy

Czas światowy to opcjonalne ustawienie czasu, z którego można skorzystać, aby na przykład obserwować godzinę w drugim biurze znajdującym się w innym kraju. Może to być czas w dowolnym większym mieście na świecie.

Aby ustawić czas światowy:

  1. Naciśnij długo środkowy przycisk, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij dolny przycisk, aby przewinąć do pozycji CZAS I DATA, następnie wybierz za pomocą środkowego przycisku.
  3. Naciśnij dolny przycisk, aby przewinąć do pozycji Czas światowy, następnie wybierz za pomocą środkowego przycisku.
  4. Ustaw Czas światowy w pozycji Wł. za pomocą przycisku 7R.
  5. Przewiń listę kontynentów za pomocą dolnego przycisku i wybierz Kontynent za pomocą środkowego przycisku.
  6. Powtórz w stosunku do opcji Kraj, następnie — Miasto.

world time view

Widoki godziny

Dodatkowe informacje są widoczne w widokach na dole głównego ekranu godziny. Naciśnięcie dolnego przycisku pozwala zmieniać po kolei widoki. Domyślne widoki dotyczą baterii, wysokości, wschodu i zachodu słońca, licznika kroków, sekund i daty.

time views

Większość z tych widoków jest opcjonalna i można je wyłączyć w menu opcji za pomocą funkcji OGÓLNE » Widoki.

Wschód/zachód słońca

Godziny wschodu i zachodu słońca oparte są na bieżącej lokalizacji. Są one dostępne jako widok na ekranie linii czasu i można je włączyć oraz wyłączyć w menu opcji za pomocą funkcji OGÓLNE » Widoki.

Data

Data na ekranie linii czasu jest zależna od bieżącej lokalizacji. Możesz ten widok włączyć lub wyłączyć za pomocą funkcji OGÓLNE » Widoki.

Data jest aktualizowana automatycznie, gdy włączony jest czas GPS. Możesz zmienić datę ręcznie w menu opcji, używając funkcji CZAS I DATA » Czas i Data.

Czas GPS

Czasu GPS można używać do korygowania godziny. Gdy podróżujesz do nowej strefy czasowej, zegarek automatycznie sprawdza i odpowiednio aktualizuje godziny.

Czas GPS jest domyślnie włączony. Możesz go wyłączyć w menu opcji, używając funkcji CZAS I DATA » Czas i Data.

Czas letni (DST)

Jeśli korzystasz z czasu GPS (patrz Czas GPS), możesz także automatycznie dostosowywać godzinę do czasu letniego. Ustawienie czasu letniego ma trzy opcje:

  • Automatyczny — automatyczne stosowanie czasu letniego na podstawie lokalizacji GPS
  • Czas zimowy — zawsze czas zimowy (bez czasu letniego)
  • Czas letni — zawsze używany jest czas letni

Możesz dostosować ustawienie czasu letniego za pomocą funkcji CZAS I DATA » Czas i Data. Ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy włączony jest czas GPS.

Spis treści