Zmienianie ustawień

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Zmienianie ustawień

Możesz zmieniać wszystkie ustawienia zegarka, korzystając z menu opcji.

Aby dostosować ustawienie:

  1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu opcji.
  2. Przewijaj w górę i w dół w obszarze menu za pomocą przycisku 7R i przycisku dolnego.
  3. Aby wejść do funkcji ustawień, naciśnij środkowy przycisk. W zależności od menu możesz przewinąć ustawienia za pomocą środkowego przycisku.
  4. Dostosuj wartość ustawienia przy użyciu przycisku 7R i przycisku dolnego.
  5. Potwierdź wartość nowego ustawienia, naciskając środkowy przycisk.
  6. Aby wyjść z tej funkcji, przytrzymaj środkowy przycisk.

adjust settings