Stoper

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Stoper

Możesz włączyć stoper w menu opcji, używając funkcji CZAS I DATA » Stoper. Po włączeniu stopera pojawia się licznik czasu.

stopwatch view

Naciskając przycisk 7R, możesz uruchamiać i zatrzymywać licznik czasu.

Przytrzymując naciśnięty przycisk 7R, możesz zresetować licznik czasu.

Po upływie wyświetlonego czasu możesz powrócić do głównego ekranu godziny, naciskając dolny przycisk.