Dźwięki i wibracja

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Dźwięki i wibracja

Dźwięki i wibracja

Dźwięki i alarmy wibracyjne są używane jako powiadomienia, alarmy i do wyróżnienia innych ważnych zdarzeń. Obie formy można regulować oddzielnie w menu opcji za pomocą funkcji OGÓLNE » Tony i wibracja.

W przypadku każdego typu alarmu możesz wybrać następujące opcje:

  • Wł. wszystkie: wszystkie zdarzenia wywołują dźwięki lub wibracje
  • Wył. wszystko: wszystkie zdarzenia wywołują dźwięki lub wibracje
  • Przyciski wył.: wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisków wywołują dźwięki lub wibracje