Bateria

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Bateria

Gdy poziom naładowania baterii spada do 10%, zostaje wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie.

Gdy poziom baterii jest bardzo niski, zostaje wyświetlone powiadomienie o konieczności ładowania.

W tym momencie ikona baterii na dole linii czasu zaczyna migać. Funkcje nawigacji i łączności są automatycznie wyłączane aż do ponownego naładowania zegarka.

Naładuj zegarek poprzez podłączenie do niego kabla z kompletu oraz podłączenie wtyczki USB do komputera lub ładowarki ściennej.

connect USBcable Kailash

Czas pracy akumulatora po naładowaniu zależy od warunków i sposobu korzystania z zegarka Suunto Kailash. Na przykład niskie temperatury skracają czas pracy. Zasadniczo pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA:

Akumulator jest objęty gwarancją przez jeden rok lub przez 300 cykli ładowania – zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej. Jeśli w tym czasie dojdzie do nadmiernego spadku pojemności spowodowanego jego wadą, firma Suunto dokona wymiany akumulatora.