Licznik kroków

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Licznik kroków

Licznik kroków

Licznik kroków jest dostępny jako widok na głównym ekranie godziny. Wskazuje liczbę wykonanych danego dnia kroków.

Możesz włączyć i wyłączyć licznik kroków w menu opcji za pomocą funkcji OGÓLNE » Widoki » Kroki.

Ponadto zegarek Suunto Kailash oblicza średnią dzienną liczbę kroków w ciągu ostatnich 30 dni i wyświetla ją w dzienniku 7R (patrz dziennik 7R).

Obliczenia obejmują tylko dni, podczas których wykonano ponad 1000 kroków.

UWAGA:

Kroki liczone są na podstawie ruchu mierzonego przez czujniki w zegarku. Podane wartości są szacunkowe i nie należy korzystać z nich w związku z jakąkolwiek formą opieki medycznej. Mają wspierać w prowadzeniu aktywnego i zdrowego życia.