Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do ciągłego monitorowania aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).
 2. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
 3. Dotknij ikony ćwiczenia lub naciśnij środkowy przycisk.

  Exercise icon Spartan

 4. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć tryby sportowe, a następnie dotknij tego, z którego chcesz korzystać. Alternatywnie przewiń za pomocą przycisku górnego i dolnego, a następnie wybierz środkowym przyciskiem.

 5. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od akcesoriów używanych w danym trybie sportowym (takich jak czujnik tętna i odbiornik GPS). Ikona strzałki (odbiornik GPS podłączony) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Ikona serca (tętno) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna. Jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna, ikona zmienia się w kolorowe serce bez paska.

  Jeśli używasz czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor na zielony, sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, zobacz w tym celu punkt Parowanie modułów POD i czujników, a następnie ponownie wybierz tryb sportowy.
  Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na zielony lub czerwony albo rozpocząć rejestrowanie w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Running mode start

  Po rozpoczęciu zapisu wybrane źródło tętna zostaje zablokowane i nie można go zmienić podczas treningu.

 6. Podczas rejestrowania możesz przełączać między wyświetlaczami za pomocą środkowego przycisku lub za pomocą ekranu dotykowego, o ile jest włączony.

 7. Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą dolnego przycisku lub kontynuuj naciskając górny przycisk.

  Recording paused Spartan

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem nagrywania, przeciągając palcem w górę lub naciskając dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

PORADA:

Podczas nagrywania możesz dotknąć ekranu, aby wyświetlić ekran podręczny prezentujący bieżącą godzinę i poziom naładowania baterii.

Jeśli używasz trybu wielosportowego, przełączaj sporty, przytrzymując naciśnięty górny przycisk.

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie. (Patrz Odczucie) Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków.

Zapis, którego nie chcesz przechowywać, możesz usunąć poprzez przewinięcie do dołu podsumowania i dotknięcie przycisku usuwania. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Log delete

Korzystanie z wartości docelowych podczas treningu

Istnieje możliwość ustawiania różnych celów za pomocą Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro podczas wykonywania ćwiczeń.

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcję wartości docelowych, można je dostosować przed rozpoczęciem rejestrowania, przesuwając palcem w górę lub naciskając dolny przycisk.

Sportmode Targets Spartan

Aby ćwiczyć z ogólną wartością docelową:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Dotknij Cel lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Wybierz Czas trwania lub Odległość.
 4. Wybierz swój cel.
 5. Przesuń palcem w prawo, by powrócić do opcji trybu sportowego.

Po uaktywnieniu ogólnych wartości docelowych na każdym ekranie danych widoczny jest miernik celu przedstawiający postępy.

ZoneDisplay Progress Spartan

Powiadomienie otrzymasz też, gdy osiągniesz 50% celu i po zrealizowaniu celu.

Aby ćwiczyć z celem dotyczącym intensywności:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Włącz Strefy intensywności.
 3. Wybierz Strefy tętna, Strefy tempa lub Strefy mocy.
  (Opcje zależą od wybranego trybu sportowego i tego, czy masz sparowany z zegarkiem czujnik mocy POD).
 4. Wybierz swoją strefę docelową.
 5. Przesuń palcem w prawo, by powrócić do opcji trybu sportowego.

Nawigacja podczas treningu

Możesz nawigować na trasie lub do punktu POI, rejestrując ćwiczenie.

Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączony odbiór danych GPS, aby mieć dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK lub Dobra, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. Utwórz trasę lub punkt POI w aplikacji Suunto i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z odbiornika GPS, a następnie przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu otwarcia opcji. Możesz także najpierw rozpocząć rejestrowanie, a następnie przytrzymać naciśnięty środkowy przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego.
 3. Przewiń do opcji Nawigacja i dotknij ustawienia lub naciśnij środkowy przycisk.
 4. Przeciągnij palcem w górę i dół lub naciśnij górny i dolny przycisk, aby wybrać opcję nawigacji, a następnie naciśnij środkowy przycisk.
 5. Wybierz trasę lub punkt POI, do którego chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk. Następnie naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.

Jeśli rejestracja ćwiczenia nie została jeszcze rozpoczęta, ostatni krok prowadzi z powrotem do opcji trybu sportowego. Przewiń w górę do widoku początkowego i rozpocznij rejestrację.

Podczas ćwiczenia przeciągnij palcem w prawo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przewinąć do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa lub wybrany punkt POI. W celu uzyskania dalszych informacji o ekranie nawigacji zobacz Nawigowanie do punktu POI i Trasy.

Gdy wyświetlany jest ten ekran, możesz przeciągnąć palcem w górę lub nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Za pomocą opcji nawigacji można na przykład wybrać inną trasę lub punkt POI, sprawdzić aktualne współrzędne położenia, a także zakończyć nawigację poprzez wybranie opcji Szlak powrotny.

Opcje energooszczędne trybu sportowego

Żywotność baterii podczas używania trybów sportowych z odbiornikiem GPS można wydłużyć dostosowując dokładność GPS (patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii). Aby wydłużyć jeszcze bardziej żywotność baterii, można dostosować poniższe opcje energooszczędne:

 • Kolor wyświetlacza: domyślnie wyświetlacz korzysta z pełnej dostępnej gamy kolorów. Po włączeniu opcji Ograniczone kolory wyświetlacz korzysta z mniejszej liczby kolorów, co zmniejsza zużycie energii.
 • Limit czasu wyświetlacza: normalnie wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczenia. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza jest on wyłączany po 10 sekundach, aby zaoszczędzić energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Aby włączyć opcje energooszczędne:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do opcji Oszczędzanie energii i dotknij ustawienia lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z upodobaniami, a następnie przeciągnij palec w prawo lub przytrzymaj środkowy przycisk, aby opuścić opcje energooszczędne.
 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i normalnie rozpocznij ćwiczenie.
UWAGA:

Gdy włączony jest limit czasu wyświetlacza, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia komórkowe oraz alarmy dźwiękowe i wibracyjne. Inne pomoce wzrokowe, takie jak okienko podręczne automatycznego wstrzymywania, nie są widoczne.

Spis treści