Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto Spartan Ultra Podręcznik użytkownika - 2.6

Monitorowanie aktywności

Zegarek monitoruje ogólny poziom aktywności w ciągu dnia. Jest to istotny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz zachować kondycję i zdrowie, czy trenujesz na zbliżające się zawody.

Dobrze jest być aktywnym, ale gdy ciężko trenujesz, musisz pamiętać aby zaplanować dni odpoczynku o niskim poziomie aktywności.

Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Pod koniec tygodnia (w niedzielę) zegarek przedstawia podsumowanie aktywności prezentujące średnią z tygodnia i sumy dzienne.

W widoku zegarka przesuń palcem w górę lub naciśnij przycisk dolny, aby zobaczyć łączną liczbę kroków danego dnia.

ActivityMonitoring steps Spartan

Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Licznik ogólnej liczby kroków działa cały czas, także podczas rejestrowania sesji treningowych i innych form aktywności. W przypadku niektórych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.

Dotknij ekranu, aby oprócz kroków zobaczyć szacowaną liczbę kalorii spalonych danego dnia.

ActivityMonitoring calories Spartan

Duża liczba pośrodku ekranu to szacowana liczba kalorii spalonych dotąd aktywnie w ciągu dnia. Poniżej znajduje się łączna liczba spalonych kalorii. Suma obejmuje kalorie spalone aktywnie oraz podstawową przemianę materii (patrz poniżej).

Pierścień na obu ekranach przedstawia, jak blisko jesteś osiągnięcia celów dziennej aktywności. Wartości docelowe można dostosować do swoich preferencji (patrz poniżej)

Możesz także sprawdzić kroki w ostatnich siedmiu dniach poprzez przesunięcie palcem w lewo. Przesuń palcem w lewo lub naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby zobaczyć kalorie.

ActivityMonitoring steps week

Przesuń palcem w górę, aby sprawdzić aktywność w ostatnich siedmiu dniach w formie liczb zamiast wykresu.

Cele aktywności

Można dostosować codzienne cele w zakresie kroków i kalorii. Na ekranie aktywności dotknij ekran palcem i przytrzymaj go lub przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk w celu wyświetlenia ustawień celu aktywności.

Activity Goals

Ustawiając cel dotyczący kroków, określa się łączną liczbę kroków dziennie.

Łączna liczba kalorii spalanych dziennie jest oparta na dwóch czynnikach: współczynnik BMR (Basal Metabolic Rate – podstawowa przemiana materii) i aktywność fizyczna.

Activity Goals calories

Współczynnik BMR to ilość kalorii spalana przez organizm podczas odpoczynku. Są to kalorie zużywane przez organizm do utrzymania ciepłoty i wykonywania podstawowych funkcji, takich jak mruganie powiekami i praca serca. Wartość zależy od osobistego profilu, w tym czynników takich jak wiek i płeć.

Ustawiając cel dotyczący kalorii, definiujesz, ile kalorii chcesz spalać oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół ekranu aktywności przesuwa się wraz z kaloriami spalanymi w ciągu dnia w porównaniu do ustalonego celu.

Spis treści