Suunto Spartan Ultra - Funkcje - Tryb Nie przeszkadzać

Suunto Spartan Ultra Podręcznik użytkownika - 2.0

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie dźwięki i wibracje. Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku noszenia zegarka w teatrze lub innym miejscu, gdzie powinien on działać cicho.

Aby włączyć Tryb Nie przeszkadzać:

  1. W widoku zegarka naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów. Opcja Nie przeszkadzać znajduje się na górze listy i jest zaznaczona.

  2. Dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

W trybie Nie przeszkadzać naciśnij dowolny przycisk, aby zamknąć opcję. Następnie naciśnij górny prawy górny przycisk, aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.

Jeśli ustawiony jest alarm, rozlega się on jak zwykle i wyłącza tryb Nie przeszkadzać, chyba że użyjesz funkcji uśpienia alarmu.