Använda Alti-baro-läget

Suunto Ambit2 Användarguide - 2.0

Använda Alti-baro-läget

Använda Alti-baro-läget

I Alti-baro-läget kan du visa aktuell höjd eller barometertryck. Det finns tre profiler: Automatisk, Barometer och Höjdmätare. För information om inställningsprofilerna, se Inställning av profiler.

Du har tillgång till olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du befinner dig i Alti-baro-läget.

Soluppgångs- och solnedgångsvyerna är tillgängliga när GPS har aktiverats. Om GPS inte är aktiverat baseras soluppgångs- och solnedgångstiderna på senaste registrerade GPS-data.