Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit2 Användarhandbok - 2.1

Att anpassa profil efter aktivitet

Höjdmätare-profilen bör väljas när din utomhusaktivitet inbegriper förändringar i höjd (t.ex. vandring i kuperad terräng).

Profilen Barometer bör väljas när utomhusaktiviteten inte inbegriper höjdförändringar (t.ex. fotboll, segling, paddling).

För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Ambit2 utse en lämplig profil för aktiviteten eller kan du själv välja en profil.

OBS:

Du kan definiera profilen som en del av sportlägesinställningarna i Movescount eller i Suunto Ambit2.

Inställning av profiler

Hur du ställer in Alti-baro-profilen:

 1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Alti-baro med Light Lock och bekräfta med Next.
 3. Tryck på Next för att välja Profil.
 4. Bläddra bland alternativen (Automatisk, Höjdmätare, Barometer) med Start Stop eller Light Lock. Välj en profil med Next.

setting profiles

Inställning av referensvärden

Hur du ställer in referensvärden för havsnivåtryck och höjd:

 1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Alti-baro med Light Lock och bekräfta med Next.
 3. Bläddra till Referens med Light Lock och bekräfta med Next. Följande inställningsalternativ är tillgängliga:
 4. FusedAlti: GPS aktiveras och enheten börjar att beräkna höjden baserat på FusedAlti. Mer information finns i FusedAlti.
 5. Manuell höjd: Ställ in din höjd manuellt.
 6. Lufttryck vid havsnivå: Ställ in referensvärde för lufttryck vid havsnivå manuellt.
 7. Ställ in referensvärdet genom att använda Start Stop och Light Lock. Bekräfta inställningen med Next.

setting reference values Ambit2

TIPS:

Du kan nå inställningen för Referens genom att hålla View nedtryckt när du befinner dig i Alti-baro-läge.

Du kan även ställa in din höjd under träning, se Ställa in höjd under träning.

Innehållsförteckning