Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit2 Användarhandbok - 2.1

Väderindikatorer

Utöver barometergrafen (se Använda Barometer-profilen), har Suunto Ambit2 två väderindikatorer: vädertrend och stormvarning.

Vädertrendindikatorn visas som en vy i Tid-läge och ger dig ett snabbt sätt att hålla uppsikt över väderomslag.

weather trend Ambit2

Vädertrendindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje representerar en 3-timmarsperiod. En förändring i barometertrycket som är större än 2 hPa/0,59 inHg under tre timmar aktiverar en förändring av pilens riktning. Exempel:

ICON weather trend droppingtrycket sjunker kraftigt under de senaste sex timmarna
ICON weather trend steady risingtrycket var stadigt, men har stigit kraftigt under de senaste tre timmarna
ICON weather trend rising droppingtrycket steg kraftigt, men har sjunkit kraftigt under de senaste tre timmarna

stormvarning

Ett kraftigt sjunkande barometertryck innebär vanligen att en storm är på väg och du bör söka skydd. När stormvarningen är aktiverad, avger Suunto Ambit2 ett larm och en stormsymbol blinkar när trycket sjunker 4 hPa/0,12 inHg eller mer under en 3-timmarsperiod.

OBS:

Stormvarningen fungerar inte om du har aktiverat höjdmätarprofilen. Se Inställning av profiler.

Hur du aktiverar Stormvarning:

  1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Bläddra till Alti-baro med Light Lock och bekräfta med Next.
  3. Tryck på Next för att välja Stormvarning.
  4. Ställ in stormvarningen till eller Av med Start Stop eller Light Lock och bekräfta med Next.

activating storm alarm

När en stormvarning inträffar, tryck på valfri knapp för att avsluta varningen. Om ingen knapp trycks ner upprepas varningen en gång efter fem minuter. Stormsymbolen förblir på skärmen tills väderförhållandena stabiliseras (tryckfallet stannar av).

En särskild lap (med namnet “stormvarning”) alstras när en stormvarning inträffar under registrering av en träning.

TIPS:

Du kan även aktivera eller inaktivera stormvarningen via alternativmenyn i ett sportläge.

Innehållsförteckning