Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit2 Användarhandbok - 2.1

Använda Barometer-profilen

Barometer-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Det baseras på referensvärdena som lagts till i inställningarna och det hela tiden mätta absoluta lufttrycket. För information om inställning av referensvärden, se Inställning av referensvärden.

Förändringar i lufttrycket vid havsnivå återges grafiskt i den mellersta raden på skärmen. Skärmen visar registreringen under de senaste 26 timmarna med ett registreringsintervall på 15 minuter.

När Barometer-profilen är aktiverad visas ikonen för barometer på skärmen. För information om inställning av Alti-baro-profilen, se Inställning av profiler.

När Barometer-profilen är aktiverad visar Suunto Ambit2 dig följande barometerinformation:

  • övre raden: aktuellt lufttryck vid havsnivå
  • mellersta raden: en graf som visar tryckdata för havsnivå från de senaste 27 timmarna (registreringsintervall på 1 timme)
  • nedersta raden: växla mellan referensvärden för temperatur, tid och höjd med View

baro mode

Höjdreferensen är den senaste höjden som användes i Alti-baro-läget. Det kan vara:

  • höjden som du har ställt in som höjdreferens i Barometer-profilen, eller
  • den senaste höjden som har loggats i Automatisk-profilen innan växling till Barometer-profilen.
OBS:

Om du bär din Suunto Ambit2 på handleden, måste du ta av den för att erhålla en tillförlitlig temperaturavläsning, eftersom din kroppstemperatur kommer att påverka den ursprungliga avläsningen.

Innehållsförteckning