Att använda Höjdmätare-profilen

Suunto Ambit2 Användarguide - 2.0

Att använda Höjdmätare-profilen

Höjdmätare-profilen beräknar höjden baserat på referensvärden. Referensvärdet kan antingen vara lufttrycket vid havsnivå eller ett höjdreferensvärde. När Höjdmätare-profilen är aktiverad, visas ikonen för höjdmätare på skärmen. För information om inställning av profilen, se Inställning av profiler.

När Höjdmätare-profilen är aktiverad har du tillgång till följande vyer:

  • övre raden: din aktuella höjd
  • mellersta raden: höjdinformation på en 12-timmarstidslinje i diagramform
  • nedersta raden: växla mellan tid och temperatur med View

alti mode

OBS:

Om du bär din Suunto Ambit2 på handleden, måste du ta av den för att erhålla en tillförlitlig temperaturavläsning, eftersom din kroppstemperatur kommer att påverka den ursprungliga avläsningen.