CE

Suunto Ambit2 Användarguide - 2.0

CE

Suunto Oy förklarar härmed att denna handledsdator uppfyller de grundläggande kraven och övriga tillämpliga bestämmelser i Direktiv 1999/5/EG.