Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Run Användarhandbok - 2.5

Navigera med GPS

Suunto Ambit3 Run använder Global Positioning System (GPS) för att fastställa din aktuella position. GPS-systemet inbegriper satelliter som kretsar runt jorden med en höjd på 20 000 km och en hastighet på 4 km/s.

Den inbyggda GPS-mottagaren i Suunto Ambit3 Run är optimerad för att användas på handleden och tar emot data från en mycket vid vinkel.

Ta emot en GPS-signal

Suunto Ambit3 Run aktiverar GPS automatiskt när du väljer ett sportläge med GPS-funktion, fastställer din plats eller börjar navigera.

GPS signal strength Ambit3

OBS:

När du aktiverar GPS:en för första gången eller inte har använt den på länge, kan det ta längre tid än vanligt att fastställa en GPS-signalen. Efterföljande GPS-starter kommer att gå snabbare.

TIPS:

För att påskynda initieringen av GPS:en är det viktigt att du håller klockan stilla med GPS:en vänd uppåt. Tänk också på att stå på en öppen yta med fri sikt mot himlen.

TIPS:

Synkronisera din Suunto Ambit3 Run regelbundet med Suunto-appen för att få senaste satellituppgifter och positionsinformation (GPS-optimering). Detta reducerar tiden det tar att fastställa GPS-signalen och förbättrar precisionen för spårning.

Felsökning: Ingen GPS-signal

 • Rikta klockans GPS-del uppåt för att få en optimal signal. Den bästa signalen får du på en öppen yta med fri sikt mot himlen.
 • GPS-mottagaren fungerar vanligtvis bra inuti tält och under andra tunna höljen. Däremot kan föremål, byggnader, tät vegetation eller molnigt väder medföra sämre mottagningskvalitet för GPS-signalen.
 • GPS-signalen tränger inte igenom fasta konstruktioner eller vatten. Försök därför inte aktivera GPS:en inuti exempelvis byggnader, grottor eller under vatten.

GPS-rutnät och positionsformat

Rutnätet är linjerna på en karta som definierar det koordinatsystem som används.

Positionsformatet avser hur GPS-mottagarens position visas på klockan. Alla format återger samma plats, men på olika sätt. Du kan ändra positionsformatet i klockinställningarna under Allmänna » Format » Positionsformat.

Du kan välja format bland följande rutnät:

 • latitud/longitud är det vanligaste rutnätet och det har tre olika format:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) är en tvådimensionell horisontell presentation av positionen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) baseras på UTM och består av en rutnätsbeteckning, 100 000 meter kvadratisk identifiering, samt ett numeriskt läge.

Suunto Ambit3 Run har också stöd för följande lokala rutnät:

 • British (BNG)
 • Finnish (ETRS-TM35FIN)
 • Finnish (KKJ)
 • Irish (IG)
 • Swedish (RT90)
 • Swiss (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nya Zeeland)
OBS:

Vissa rutnät kan inte användas i områden norr om 84°N och söder om 80°S, eller utanför de länder som de är avsedda för.

GPS-noggrannhet och energiförbrukning

När du anpassar sportlägen kan du definiera intervallet för GPS-fixering via inställningen för GPS-noggrannhet i Movescount. Ju mindre intervall, desto högre blir noggrannheten under träningen.

Genom att öka intervallet och minska noggrannheten kan du förlänga batteritiden.

Alternativen för GPS-noggrannhet är:

 • Best: ~ 1 sekunds fixeringsintervall, högst energiförbrukning
 • Good: ~ 5 sekunders fixeringsintervall, medelhög energiförbrukning
 • OK: ~ 60 sekunders fixeringsintervall, lägst energiförbrukning
 • Off: ingen GPS-fixering

Innehållsförteckning