Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto Ambit3 Run Användarhandledning - 2.4

Intressepunkter (POI)

Intressepunkter (POI)

Suunto Ambit3 Run innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en fördefinierad plats som lagrats som en intressepunkt (POI).

OBS:

Du kan också navigera medan du registrerar en träning (se Navigera under träning).

Så här navigerar du till en POI:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
 3. Rulla till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Nästa.
  Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
 4. Rulla till den POI som du vill navigera till med hjälp av Start Stop eller Light Lock och välj med Nästa.
 5. Tryck på Nästa för att välja Navigera. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats.
 6. Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
 7. indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
 8. sträckan till målet
 9. Klockan meddelar när du är framme vid målet.

navigating POI Ambit3Run

När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.

navigating POI stationary Ambit3

När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.

Riktningen (eller bäringen) till målet visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.

navigating POI moving Ambit3

Kontrollera var du befinner dig

Suunto Ambit3 Run gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.

Så här kontrollerar du var du befinner dig:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
 3. Tryck på Nästa för att välja Plats.
 4. Tryck på Nästa för att välja Aktuell.
 5. Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.
TIPS:

Du kan också kontrollera din plats medan du registrerar en träning genom att hålla Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.

Att lägga till platsen du befinner dig på som POI

Suunto Ambit3 Run gör att du kan spara din plats du befinner dig på eller definiera en viss plats som intressepunkt. Du kan när som helst navigera till en sparad POI, till exempel under träningen.

Du kan lagra upp till 250 intressepunkter i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 ruttpunkter kan du spara ytterligare 190 POI i klockan.

Du kan välja en POI-typ (ikon) och ett POI-namn från en förinställd lista, eller själv hitta på namn på POI-punkter i Movescount.

Så här sparar du en plats som POI:

 1. Öppna ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt så att alternativmenyn öppnas.
 2. Skrolla till Navigation med Start Stop och öppna med Next.
 3. Tryck på Next och välj Location.
 4. Välj CURRENT eller DEFINE om du ska ändra värdena för longitud och latitud manuellt.
 5. Spara platsen genom att trycka på Start Stop.
 6. Välj lämplig POI-typ för platsen. Bläddra mellan POI-typerna med Start Stop eller Light Lock.. Välj POI-typ med Next.
 7. Välj lämpligt namn på platsen. Bläddra mellan namnalternativen med Start Stop eller Light Lock. Välj namn med Next.
 8. Tryck på Start Stop så att intressepunkten sparas.
TIPS:

Du kan skapa en POI i Movescount antingen genom att välja plats på en karta eller genom att ange koordinaterna. POI i Suunto Ambit3 Run och Movescount synkroniseras alltid när du ansluter klockan till Movescount.

Ta bort en POI

Du kan ta bort en POI direkt på klockan eller via Movescount. När du tar bort en POI i Movescount och synkroniserar Suunto Ambit3 Run tas POI:n bort från klockan, men i Movescount inaktiveras den bara.

Så här tar du bort en POI:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
 3. Rulla till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Nästa.
  Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
 4. Rulla till den POI som du vill ta bort med Start Stop eller Light Lock och välj med Nästa.
 5. Rulla till Ta bort med Start Stop. Välj med Nästa.
 6. Tryck på Start Stop för att bekräfta.