Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Run Användarhandbok - 2.5

POD:ar och pulssensorer

Para ihop Suunto Ambit3 Run med en Bluetooth® Smart-kompatibel Foot för att ta emot ytterligare information under träningen.

Den Suunto Smart Sensor som medföljer i ditt Suunto Ambit3 Run-paket (tillval) har redan parats ihop. Du behöver bara utföra en ihopparning om du vill använda en annan Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor.

Para ihop PODar och pulssensorer

Tillvägagångssättet för ihopparning kan variera beroende på typen av POD och pulssensor. Läs användarhandboken för enheten som du ska para ihop med Suunto Ambit3 Run innan du fortsätter.

Så här parar du ihop en POD eller pulssensor:

 1. Aktivera POD:en eller pulssensorn. Om du parar ihop en Suunto Smart Sensor, se Sätta på Suunto Smart Sensor.
 2. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 3. Rulla till Pair med Light Lock och välj med Next.
 4. Rulla igenom alternativen med Start Stop och Light Lock och tryck på Next för att välja en POD eller pulssensor för ihopparning.
 5. Håll Suunto Ambit3 Run nära enheten som ska paras ihop och vänta tills Suunto Ambit3 Run meddelar att ihopparningen lyckades. Om ihopparningen misslyckas kan du trycka på Start Stop om du vill göra ett nytt försök, eller på Light Lock om du vill återgå till inställningen för ihopparning.

pairing pod Ambit3Run

Använda foot POD

När du använder en foot POD kalibreras POD-enheten automatiskt via GPS med korta intervaller under träningen. När foot POD:en har parats ihop med klockan och aktiverats för det aktuella sportläget hämtas informationen om hastighet och sträcka alltid från foot POD:en.

Foot POD:en kalibreras automatiskt som standard. Du kan stänga av funktionen under Aktivera på alternativmenyn i sportläget, förutsatt att foot POD:en har parats ihop med klockan och används i det valda sportläget.

Du kan kalibrera foot POD:en manuellt om du vill få mer exakta mätningar av hastighet och sträcka. Utför kalibreringen på en exakt uppmätt sträcka, till exempel en 400-meters löparbana.

Så här kalibrerar du en foot POD med Suunto Ambit3 Run:

 1. Fäst foot POD:en på din sko. Mer information finns i användarhandboken till foot POD:n.
 2. Välj ett sportläge (till exempel Löpning) på startmenyn.
 3. Börja löpa i din vanliga hastighet. När du passerar startlinjen trycker du på Start Stop för att starta registreringen.
 4. Löp en sträcka på 800–1 000 meter i din vanliga hastighet (till exempel två rundor på en 400-meters löparbana).
 5. För att pausa registreringen trycker du på Start Stop när du når mållinjen.
 6. Tryck på Back Lap för att stoppa registreringen. Spara loggen med Start Stop när du har avslutat träningen. Om du inte vill spara loggen trycker du på Light Lock. Rulla igenom översiktsvyerna med Nästa tills du kommer till distansöversikten. Justera sträckan som visas på skärmen till den faktiska sträckan med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Nästa.
 7. Bekräfta POD-kalibreringen med Start Stop. Din foot POD har nu kalibrerats.
OBS:

Om anslutningen till foot POD:en var instabil under kalibreringen kan det hända att du inte kan justera sträckan i översiktsvyn. Kontrollera att foot POD:en är fäst ordentligt enligt anvisningarna och försök igen.

Om du springer utan foot POD kan du fortfarande registrera antalet steg per minut (kadens) via handleden. Kadensen som uppmäts via handleden används i kombination med FusedSpeed (se FusedSpeed). Registreringen är alltid aktiverad i vissa sportlägen, t.ex. löpning, terränglöpning, löpband, orientering och friidrott.

Om en foot POD identifieras när du påbörjar träningen skrivs kadensen som uppmätts via handleden över med kadensen som uppmäts via foot POD:en.

Innehållsförteckning