Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Run Användarhandbok - 2.5

Löpprestationsnivå

Löpprestationsnivån är en kombination av din fysiska kondition och din löpningseffektivitet och stöds av Firstbeat.

Fysisk kondition

Löpprestationsnivån använder en beräkning av din VO2max, en global standard för aerobisk kondition och uthållighet. V02max anger din kropps maximala förmåga att transportera och använda syre.

V02max påverkas av hjärtats, lungornas och cirkulationssystemets kondition och av musklernas förmåga att använda syre vid energiproduktion. V02max är det viktigaste samlingsvärdet för all mäta uthållighet hos en idrottare.

Dessutom har forskning visat att V02max även är ett viktigt mätvärde för hälsa och välbefinnande. Vid optimal löpningseffektivitet motsvarar löpprestationsnivån din V02max (ml/kg/min).

V02max chart

Löpningseffektivitet

Löpprestationsnivån tar även med löpningseffektvitet i beräkningen, ett mått på hur pass effektiv din löpteknik är. Den här mätningen tar även hänsyn till externa faktorer som terräng, underlag, väder och utrustning.

Under en springtur

Din Suunto Ambit3 Run ger dig feedback på din löpprestation i realtid under en springtur.

Realtidsinformationen visas som ett diagram i Löpning standardsportläget. Du kan lägga till det här diagrammet i samtliga sportlägen som använder aktivitetstypen löpning. Realtidsskillnaden (se nedan) kan även visas i anpassade löpsportlägen.

Under springturen visar diagrammet de fyra informationsvärdena som illustreras nedan.

running performance during exercise

  1. Baslinje: under varje springtur kalibreras din löppresationsbaslinje för att kompensera för externa faktorer som terräng och för att invänta att din puls stabiliseras.
  2. Realtidsnivå: detta är löpprestationsnivån i realtid för din pågående springtur visad per kilometer/mile.
  3. Realtidsskillnad: här visas realtidsskillnaden mellan den kalibrerade löpprestationsbaslinjen och löppresationsnivån för den aktuella springturen.
  4. Distans: den aktuella registreringens totala sträcka. Diagrammet visar de senaste sex kilometrarna (~4 miles).

Förstå resultaten

Om du är nybörjare eller inte har sprungit på ett tag kan din löpprestation vara ganska låg till en början. Men allteftersom din fysiska kondition och löpteknik förbättras bör din löpprestation öka i motsvarande takt.

På 4-20 veckor kan löpprestationsnivån öka med upp till 20 %. Om din löpprestationsnivå redan är bra är det svårt att förbättra den ytterligare. I detta fall är det bättre att använda löpprestationsnivån som en uthållighetsindikator.

Realtidsskillnaden ger dig detaljerad information om din dagliga prestation och din trötthet under en springtur. Uthållighetslöpare kan använda denna information för att ta reda på i vilken utsträckning trötthet kan kontrolleras under långa, intensiva springturer. Under tävlingar kan denna information hjälpa dig att hålla rätt takt.

Nedan visas tre exempel på löpprestationsnivå under en springtur. I det första diagrammet (1) är prestationen bra. I det andra (2) är prestationen dålig och kan tyda på för mycket träning, sjukdom eller dåliga förhållanden. Det tredje diagrammet (3) visar en typisk långdistanslöpning där prestationsnivån sjunker stadigt mot slutet, vilket indikerar trötthet.

running performance examples

Innehållsförteckning