Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

Ändra allmänna inställningar

I General ställer du in allmänna inställningar som t.ex.

 • button tone : på/av
 • tone guide : på/av
 • backlight ljusknappen/vilken knapp som helst
 • language : engelska, franska, spanska och tyska.

Så här öppnar du General i Menu:

 1. Öppna Menu genom att hålla Mode intryckt i lägena Time, Alti & Baro eller Compass.
 2. Bläddra ner till General med - Light.
 3. Bekräfta med Mode.

Knappton

I Button tone aktiverar och inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd.

 1. I General väljer du Button tone.
 2. Aktivera/inaktivera knapptonen med + och - Light.

Ljudguider

I tone guide sätter du på eller stänger av ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när:

 • Du ändrar ett inställningsvärde
 • Du ställer in referensvärdet för höjd
 • Du startar eller stoppar loggregistreringen
 • Du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar
 • Du startar eller stoppar stoppuret
 • Enheten växlar mellan profilerna altimeter och Barometer när du använder profilen automatic.

Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna:

 1. I General väljer du Tone guides.
 2. Aktivera/inaktivera ljudguiderna med + och - Light.

Bakgrundsbelysning

I Backlight växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: vilken knapp som helst och light-knappen.

Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning:

 1. I General väljer du Backlight.
 2. Växla bakgrundsbelysningen mellan light button och any button med + och - Light.

När light button har valts kan du aktivera bakgrundsbelysningen med - Light. Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill se bakgrundsbelysningen när du är i Menu måste du aktivera den i något av lägena Time, Alti & Baro eller Compass innan du öppnar Menu. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills du går ut ur Menu.

När du har valt any button aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp.

Språk

I Language väljer du språket för användargränssnittet för Suunto Core (engelska, tyska, franska eller spanska).

Så här väljer du språk:

 1. I General väljer du Language.
 2. Välj ett språk från listan med + och - Light.

Aktivera knapplås

Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in -Light-knappen. När knapplåset är aktiverat visas en låssymbol icon button lock .

OBS:

Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är aktiverat.

Innehållsförteckning