Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Core Användarguide -

Använda ALTIMETER-profilen

altimeter-profilen räknar ut höjden baserat på referensvärdena. Referensvärdena kan vara antingen lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När altimeter-profilen är aktiverad är ordet Alti understruket på displayen.

När altimeter-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av View:

 • Loggregistrering: registrerar höjdförändringar i loggar
 • Höjdskillnadsmätaren: mäter höjdskillnaden från en bestämd punkt
 • Temperatur: mäter aktuell temperatur
 • Tom: ingen ytterligare information

Using altimeter profile

Använda höjdskillnadsmätaren

Höjdskillnadsmätaren visar skillnaden mellan en referenspunkt och din aktuella position. Den här funktionen är särskilt användbar vid bergsklättring när du t.ex. vill kunna se hur högt du har klättrat.

Så här använder du höjdskillnadsmätaren:

 1. I Alti & Baro-läget väljer du vyn för höjdskillnadsmätaren.
 2. Starta, stoppa och starta om med Start Stop.
 3. Håll + intryckt för att nollställa.

Du ska just börja klättra upp för ett berg som är 1000 m högt. Du vill kunna se hur långt du har kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du höjdskillnadsmätaren på . Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa punkt. Efter ett tag börjar du bli trött. Du kontrollerar höjden och ser att du ännu har långt kvar att klättra. Du behöver kanske ändra platsen för nästa målpunkt.

Registrera loggar

Loggregistreringen lagrar alla dina lodräta förflyttningar mellan start- och stopp-punkterna. Om du utför en aktivitet där höjden ändras kan du registrera höjdförändringarna och se den lagrade informationen senare.

Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se din höjdförflyttning och hur lång tid som har gått mellan din senaste markering och den aktuella markeringen. Markeringarna lagras i enhetens minne och du kan komma åt dem senare.

Så här registrerar du en logg:

 1. I Alti & Baro-läget väljer du loggregistreringsvyn.
 2. Starta, stoppa och starta om med Start Stop.
 3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med +.
 4. Håll + intryckt för att nollställa (detta går bara att göra när registreringen har stoppats).

Logga höjdändringen: visar höjdskillnaden mellan en loggs startpunkt och slutpunkt med hjälp av följande ikoner:

I tilläggsvyerna:
Recording icon 1visas när du befinner dig ovanför startpunkten.
Recording icon 2visas när du befinner dig på samma nivå som startpunkten.
Recording icon 3visas när du befinner dig nedanför startpunkten.
Recording icon 4visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten.
Recording icon 5visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.

Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt (se Välja registreringsintervall).

Så här ändrar du registreringsfrekvensen:

 1. I Menu väljer du memory.
 2. Välj rec interval.
 3. Ändra registreringsfrekvens med + och - Light.
OBS:

En ungefärlig beräkning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. De faktiska registreringstiderna kan variera något beroende på din aktivitet under registreringsperioden.

Du kan se historiken över registrerade loggar, inklusive logginformation, i logbook i Menu (se Visa och låsa loggar).

TIPS:

När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken för att se aktuella registreringar innan du nollställer registreringen.

Du ger dig ut på ännu en bergsvandring. Den här gången vill du registrera hur mycket du rör dig uppåt och nedåt för att kunna jämföra med tidigare vandringar. Du ställer in på altimeterAltimeter-profilen och startar loggregistreringen när du påbörjar vandringen. Efter vandringen stoppar du loggregistreringen och nollställer den. Nu kan du jämföra informationen med dina tidigare loggar.

Innehållsförteckning